Macforums blogg

Hanna Läbom

Webb- & Marknadschef

18 March 2024 4 minuter

Apple Watch som arbetsverktyg.

Under tidiga 2023 introducerade Macforum möjligheten för de anställda att nyttja en Apple Watch som arbetsverktyg. Till grund för beslutet låg ambitionen att förbättra de anställdas hälsa, både privat och på arbetstid. Arbetsverktyget öppnar även upp för ytterligare gynnsamma faktorer, som exempelvis funktionen Walkie talkie, för snabb intern kommunikation mellan arbetskamrater vid arbetstoppar.  

 

År 2023 vittnade många bolag om att den fysiska aktiviteten minskat bland anställda. Detta efter en omfattande pandemi som tvingade oss till stillasittande hemmaarbete och med det en rejält minskad träningsrutin. Forskning visar att fysisk aktivitet bland svenskar har minskat med 100 minuter per vecka efter pandemin. 4 av 10 svenskar utför ingen fysisk aktivitet alls - jämfört med 3 av 10 före Covid-19. Siffrorna är oroväckande och för Macforum var detta en tydlig indikator att vi som arbetsgivare behöver höja motivationen till aktivitet hos våra anställda. 

 

Med dessa oroväckande siffror till grund beslutade vi därför att alla Macforums anställda ska få möjligheten till en Apple Watch som arbetsverktyg. I samband med denna introduktion kickade vi även igång en stegtävling som sträckte sig över 10 veckor. Stegtävlingen resulterade i en vinnare som tog imponerande 17 703 steg i genomsnitt per dag under perioden samt en annan anställd som vann en enskild dags antal steg med imponerande 58 000 steg. 

 

Utöver stegtävling så organiserade vi ett lag som deltog i Tough viking, en OCR-tävling (obsticle course race) som hålls varje vår i bl a Slottskogen i Göteborg. Laget bestod av 10 glada Macforum-deltagare som tillsammans kämpade sig igenom en 8 km lång bana med hinder och utmaningar som att kräla i gyttja, klättra i rep, monkey walk och den fruktade avslutande väggen - även kallad "The wall".

 

343381141_143549728524288_1337997666688995834_n

Ett starkt Macforum-lag i 2023 års upplaga av Tough Viking I Slottskogen. 

 

Vår HR-ansvarig Maja Lüppert - som initierade beslutet - ser en förändring i hela organisationen och kan på goda grunder tillskriva införandet av Apple Watch som arbetsverktyg, åtminstone en del av äran:

 

- Vi ser många olika typer av positiva trender sedan införandet av Apple Watch som arbetsverktyg. Det som glädjer mig mest är sammanhållningen i dels den direkta arbetsgruppen men också över teamgränser, med gemensamma aktiviteter som lunchpromenader. Vi peppar varandra att stänga våra aktivitetsringar och gör detta tillsammans. Som en vidareutveckling på detta arbetar Macforums arbetsmiljögrupp med att ta fram än fler gemensamma aktiviteter som ytterligare kommer främja välmående och gemenskap på bolaget. 

 

Maja berättar även om den positiva feedback vi fått från nyanställda:

 

- Tänk att göra din första arbetsdag på nya jobbet och få frågan om vilken modell på Apple Watch du vill ha, som du kan nyttja såväl i privatlivet som på jobbet. Surprise and delight! 

 

Det finns enligt Maja inga nackdelar med att erbjuda personalen en Apple Watch. Hälsosamma medarbetare bidrar till en hälsosam organisation som därmed främjar prestationen. Och övriga funktioner i klockan kommer ju på köpet. Tillgänglighet, smidig kommunikation under arbetsdagen, push-notiser om bokade möten och möjligtvis ett ping under dagen om att andas och meditera för bättre mental hälsa. 

 

Jobbar ni i en organisation som önskar öka verksamhetens välmående, både organisatorisk och individuellt? Tveka inte på att ta kontakt med någon av våra företagsrådgivare via länken nedan, så hittar vi en lösning för just er. 

 

 

New call-to-action