Macforums blogg

Johan Lidemar

Försäljningschef på Macforum

15 March 2023 7 minuter

Best practice för IT-säkerhet och digitala hot

När det kommer till IT-säkerhet har varningsklockorna aldrig ringt så ljudligt som idag och faktum är att hotbilden ser ut att öka ytterligare under 2023, även för Apple-användare. Men, självklart står vi inte maktlösa inför IT-brottslingarna. Det finns många åtgärder som företag och organisationer kan vidta för att förhindra cyber- och IT-attacker, framför allt med hjälp av rätt teknik och proaktivt arbete med medarbetare.

 

Rätt åtgärder stärker företagets IT-miljö


Är du som många andra ute efter att stärka företagets digitala säkerhet? I många fall behövs i så fall expertrådgivning och best practices för hur du ska gå tillväga. Genom vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom att bygga en robust IT-infrastruktur, genomföra regelbundna säkerhetskontroller, öka medvetenheten och utbilda anställda inom digital säkerhet och uppdatera programvara och system regelbundet, kan du skydda dig mot cyberattacker och digitala hot 2023.

Vi på Macforum jobbar hårt för att hjälpa våra kunder att stärka sin IT-miljö och vara väl förberedda att stå emot dagens digitala hotbilder och cyberattacker. Därför lanserar vi just nu flera artiklar kopplat till ämnet för att du som företagare eller ansvarig ska kunna ligga steget före cyberbrottslingarna.

I den här artikeln kan du läsa om trendande digitala hot och cyberattacker 2023. 

Så, hur du gör för att stärka din digitala säkerhet för att stå emot en eventuell attack? Här följer en stor mängd med tips och best practices som minskar risken för cyberangrepp och stärker säkerheten i er IT-miljö.

Best practice inom IT-säkerhet

Säkerhetspolicys, säkerhetslösningar och säkerhetskopieringar

 

Först och främst – se till att det finns säkerhetspolicys, riktlinjer och rutiner för att skydda IT-miljön. Det här bör innefatta aspekter som till exempel användarbehörigheter, regler för lösenord, identifiering och åtkomst, säkerhetskopiering, brandväggar, intrusion detection systems och antivirusprogram.

En annan viktig grund är att ha effektiva och välfungerande säkerhetslösningar, samt rutiner för säkerhetskopiering. Att ha tillförlitliga backups, i alla delar av verksamheten, gör en eventuell återställning av IT-miljön möjligt och att data och information inte försvinner. Varför inte slå på stora säkerhetstrumman och implementera flera säkerhetslager? Det ska vara svårt att ta sig in i IT-miljön och en tumregel kan vara att det ska behövas stora resurser för cyberbrottslingar att ta sig in i system, dokument och företagsdata. 


Att ha en strategisk säkerhetsplan och en effektiv återställningsplan är inte bara bra sett till digitala hot, utan också vid händelse av till exempel en naturkatastrof, ett tekniskt fel eller andra oförutsägbara avbrott. Se till att testa, förbättra och uppdatera rutinerna regelbundet för att ligga i fas.

 

Molnbaserade lösningar


Molnbaserade lösningar är ofta en grundläggande åtgärd för att stärka IT-säkerheten. Det är dock viktigt att du väljer en pålitlig molnleverantör och vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom att tillämpa starka autentiserings- och åtkomstkontroller, för att skydda system, data och applikationer. Rätt molnlösning ger dig:

  • Centraliserad säkerhet. Med molnlösningar kan du centralisera all information och data på en säker server. Det här minskar risken för skador eller hot, samtidigt som det gör det enklare att hantera säkerhetsåtgärder som brandväggar, detekteringssystem för intrång och kryptering.

  • Automatiserad säkerhet. Molnlösningar har ofta inbyggda säkerhetsfunktioner som kan upptäcka hot och automatiskt förebygga attacker. Dessutom har i stort sätt alla molnlösningar automatiserade uppdateringar av både säkerhetsinställningar, mjukvara och drivrutiner. Det här gör att företag i vissa fall kan undvika att anställa specialiserade säkerhetsexperter eller manuellt justera säkerhetsinställningar. Om du vill vara helt säker – ta kontakt med en specialist för att veta hur du bäst går tillväga.

  • Skalbarhet. En av de största fördelarna med molnlösningar är att de kan skalas upp eller ner efter behov. Det gör det enklare för dig och din organisation att anpassa er IT-säkerhet till era affärsbehov. Det är kan till exempel leda till minskade kostnader, eftersom företaget inte behöver investera i överdimensionerad infrastruktur.


Utbildning och medvetenhet om digital säkerhet 


Människor är ofta den svagaste länken i en IT-miljö. Därför är utbildning och medvetenhet om digital säkerhet en viktig del för att stärka företagets eller organisationens IT-säkerhet. Anledningen till detta är att många cyberbrottslingar utnyttjar mänskliga misstag, som att till exempel att använda skadliga e-poster eller länkar som leder till skadliga webbplatser.

På grund av detta bör du kontinuerligt informera och utbilda din personal om vanliga säkerhetshot och hur de kan undvikas. Den här gör att du proaktiv förebygger cyberattacker, samtidigt som du stärker ditt varumärke och förtroendet mellan dig och dina kunder. Utbildning och medvetenhet inom IT-säkerhet bidrar dessutom till minskade kostnader för IT-säkerhetstjänster – desto mer medveten din personal är, desto mindre sannolikt är det att du inte behöver investera i dyra säkerhetstjänster eller lägga stora summor pengar på att återställa eller åtgärda problem i samband med en attack.

Så, hur gör du detta rent praktiskt? Du kan till exempel anordna utbildningsseminarier, ge personalen tillgång till onlinekurser eller anlita en IT-säkerhetskonsult som genomföra utbildningar. Se även till att din organisation har tydliga säkerhetspolicys, framför allt kopplat till hybrida arbetsmiljöer. Sammantaget gör det här att du och dina kollegor tillsammans gör IT-miljön säkrare.


Säkra lösenord, tvåfaktor- eller multifaktorautentisering 


Om du satsar på att bygga en stabil och säker grund för att skydda känslig data och information så är det idag ett måste att använda säkra lösenord och/eller införa tvåfaktor- eller multifaktorautentisering. För att se till att lösenorden är säkra kan du till exempel implementera regler för att lösenorden måste innehålla kombinationer av siffror, bokstäver och specialtecken. Om tvåfaktorsautentisering eller multifaktors-autentisering ska införas innebär det att användare måste ange ytterligare information eller svara på säkerhetsfrågor för att få åtkomst.

Här kan du läsa mer om varför du bör implementera tvåfaktorsautentisering för Office 365!  

 

 

annual trends report