Macforums blogg

Joakim Bank

Försäljningschef på Macforum

5 minuter

Här är kostnaderna som direkt kan kopplas till föråldrad IT-miljö.

En modern IT-miljö kan hjälpa företag att effektivisera stora delar av arbetet, dessutom kan den räknas som viktig faktor när det gäller att attrahera kompetens. Men inte nog med det, det kan även spara pengar till företaget eftersom dyra hyror försvinner, tidsbesparingar kan göras och säkerheten ökar.

 

Trots att det finns stora vinster att göra genom digitala verktyg och processer är det många företag som fortfarande använder sig av traditionell IT, som ärligt talat börjar bli lite föråldrad. En sak som är viktig att tänka på kopplat till det är alla dessa kostnader som det innebär, vilka vi tittar på i det här blogginlägget. 

 

Vill du få tips på hur du kan effektivisera bort tekniska flaskhalsar? Ladda ner vår guide > 

 

 

IT-strul som äter upp dyrbar tid

Tid är pengar. Föråldrad teknik är ofta mer komplicerad än ny och strular betydligt oftare. När ett system eller en programvara får problem tar det allt för ofta lång tid innan det fungerar igen. Inte sällan behöver du vänta på att en tekniker kommer till er och försöker åtgärda problemet, eller så krävs det hjälp från leverantören. Tiden som försvinner under väntan på att allt ska vara up and running igen går förlorad och de anställda tappar i både produktivitet och effektivitet.

 

För att ta det ett steg längre, skulle den förlorade tiden istället kunna läggas på kärnverksamheten och aktiviteter som i slutändan är mer lönsamma för företaget.  

 

Höga kostnader för fysiska serverhallar och servrar

IT på “traditionellt” vis innebär oftast höga kostnader för serverhallar, mejlservrar och drift. Fysiska servrar kräver även visst underhåll och har en begränsad livslängd. Det är heller inte ovanligt att mejlservrar har en hög initialkostnad när de är dags att köpa in. Många företag har dessutom en betydligt större maskinpark än de behöver, vilket innebär att de betalar för något som de ändå inte använder.

 

Att arbeta i molnet är en mycket mer flexibel lösning, på flera sätt. Här betalar kunden istället en fast månadskostnad per licens och väljer hur mycket utrymme man behöver. Dessutom, på det här viset får du bättre koll på era IT-kostnader eftersom du hela tiden vet i förväg vad du ska betala och slipper otrevliga extrakostnader för support som behövs på plats eller mejlservrar som går sönder. Stordriften sköts i majoriteten av fallen av leverantören och programvaran uppdateras automatiskt vid behov, vilket ökar säkerheten.

 

Minskad säkerhet kan kosta pengar

Det pratas mycket om säkerheten gällande IT idag och många frågar sig om till exempel molnet är en säker lösning. Och svaret är ja. En sak som är starkt kopplat till säkerhet är hur ofta systemen och programvarorna du använder uppdateras. Äldre system uppdateras inte lika ofta som mer moderna, vilket ökar säkerhetsrisken om du fortsätter använda omodern IT. Majoriteten av de 10 vanligaste skadliga programmen skulle kunna undvikas om företagens teknik var ständigt uppdaterad, jämfört med äldre teknik som enbart uppdateras då och då. Kostnaderna som följer efter en eventuell cyberattack kan i värsta fall uppgå till miljonbelopp, enligt en undersökning från säkerhetsföretaget NTT Security. Trots detta lägger svenska företag generellt en liten del av sin IT-budget på just säkerhet, där ett bra första steg skulle kunna vara att modernisera sin IT-miljö.

 

Sammanfattning 

Det finns många anledningar till att företag på allvar bör överväga att se över sin föråldrade IT. I många fall tickar det pengar i onödan när företag inte använder hela den kapactitet som de betalar för. Dessutom så innebär mer traditionell sämre säkerhet, vilket kan kosta företagen mycket pengar om de till exempel sker ett dataintrång. 

 

Vill du ha tips på hur du kan effektivisera bort vanliga flaskhalsar på kontoret med hjälp av digitala verktyg och processer? Ladda ner vår guide!

Ladda ner vår guide