Macforums blogg

Maria Larsson

Verksamhetschef på Macforum i Borås

14 January 2021 7 minuter

IT-trender 2021

Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test”. Digitala arbetssätt och företags flexibilitet har verkligen satts på prov den senaste tiden. De som lyckas hantera utvecklingen bäst vinner. När vi här tar en titt på de främsta IT-trenderna 2021 blir det väldigt tydligt att det senaste året har haft stor påverkan på dessa.

Vill du ha fler artiklar som denna i din inbox? Prenumerera!

IT-trenderna inför 2021 har en gemensam nämnare: distansarbete och digitalisering. År 2020 har verkligen satt fart på utvecklingen och viljan för företag att kliva på tåget mot att modernisera och digitalisera sina verksamheter. Den snabba utvecklingen har också inneburit att fler företag har insett att det faktiskt går att genomföra samma arbete från hemmakontoret, vilket i sin tur har lett till att arbetsrutiner och arbetsnormer för många branscher och företag har förändrats. Digitalisering ställer helt nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler, då företagens verksamheter måste fortgå som tidigare, men på ett helt nytt sätt.

 

Gartners trendområden inför 2021


En av de mest tillförlitliga källorna för IT är Gartner, som inför 2021 har listat IT-trender som de tror kommer att färga det kommande året. För att ge en överskådlig bild av trenderna har de definierats till tre olika nyckelområden. 

  • Medarbetare i fokus.
Det förändrade världsläget har påverkat hur människor arbetar och kommunicerar. Trenden visar att människor är en betydande del för alla verksamheter, vilket ställer krav på företags digitalisering och anpassning till nya arbetsrutiner. Här blir det även viktigt för företag att utbilda och se till att medarbetare är medvetna om sitt internetbeteende. 

  • Platsoberoende arbete.
Den förändrade, mer digitaliserade arbetsvardagen är här för att stanna. Möjligheten att kunna arbeta på distans kommer att bli det nya normala för såväl anställda som kunder och leverantörer. Att kunna erbjuda teknik som stödjer de nya arbetsvillkoren blir därför en viktig nyckel till framgång.

  • Konkurrenskraft
Hur väl man anpassat sig till de två ovanstående punkterna har blivit avgörande när det kommer till den ökade konkurrensen mellan företag inom flera branscher. Fler moderniserade företag innebär en större konkurrens, där företag som anpassat sig till den nya digitala verkligheten, kommer att ligga steget före sina konkurrenter. 

 

5 IT-trender inför 2021

Gartners tre trendområden pekar på att det traditionella kontoret i framtiden inte har en lika självklar roll som tidigare. Men, vad är det mer specifikt inom dessa trendområden som förutspås vara det som företag bör satsa på? Här följer 5 kontorstrender att hålla koll på nu när kalendern har vänt blad till år 2021.

 

1. Ännu smartare IT-lösningar

Trenden visar att det blir mer och mer vanligt att företag erbjuder anställda en fullt utrustad kontorsplats på ett hemmakontor. Många branscher kommer efter pandemins slut att se distansarbete som en självklarhet, vilket ställer högre krav på utrustningen än om man jobbar hemifrån “då och då”. Det här innebär att företag som vill bli mer attraktiva och öka medarbetarupplevelsen behöver kunna erbjuda smartare IT och fler digitala verktyg, som exempelvis mobila IT-lösningar och funktionella molntjänster. Trenden för smartare IT innebär också att företag på det mest effektiva sättet måste kunna använda välutvecklade verktyg för att kommunicera via videosamtal, både one-to-one och för större digitala forum eller konferenser.

2. Molntjänster och IT-säkerhet

Medarbetares internetbeteende är viktigare än någonsin. Det gäller för företag att säkerställa att medarbetare är medvetna om riskerna med sitt användande när de är inloggade på företagets enheter, då ett felaktigt beteende i värsta fall kan innebära stora skador på verksamheten. Här är molntjänster en av de viktigaste IT-trenderna. Molntjänster hjälper företag att dels bli mer verksamhets- och kostnadseffektiva genom att möjliggöra för det vardagliga arbetet att kunna ske överallt där internet finns tillgängligt, dels för att förbättra företagets IT-säkerhet. Molntjänster gör att underhåll, drift och utveckling av företagets IT kan skötas från IT-avdelningen på distans, så att företaget alltid kan ha uppdaterade produkter och säkerhet.

3. Hyperautomation

Hyperautomation kommer i framtiden att användas mer och mer. Trenden visar att allt som kan automatiseras i en organisation faktiskt kommer att automatiseras med hjälp av maskininlärning, robotar och AI. Här byts äldre affärssystem ut och förnyas med modernare och effektiva lösningar, då äldre och traditionella system ofta skapar dyra och mer tidskrävande processer som måste skötas av medarbetare manuellt. Hyperautomation innebär att företag bland annat kan behandla större volymer av enklare arbetsuppgifter under en kortare tid.

4. AI

För att ett AI-projekt ska lyckas krävs välfungerande underhåll, skalbarhet och styrning. Att ett företag använder robust AI-teknik och en anpassad strategi för verksamheten underlättar driften och tillförlitligheten, samtidigt som värdet av en AI-investering optimeras. Att investera i AI-teknik utan att ha ordentliga rutiner för implementeringen gör att användandet inte kommer få ut sin fulla kapacitet. 


5. Den totala IT-upplevelsen

Traditionella discipliner såsom MX, CX, EX och UX kommer att länkas samman för att skapa en bättre helhetsupplevelse för alla parter. Helhetsupplevelsen är dels till för att effektivisera verksamheter, dels för att möjliggöra för företaget att ytterligare sticka ut jämfört med sina konkurrenter. Coronapandemin har inneburit att konkurrensen mellan företag ökat kraftigt. Detta har mynnat ut i att det företag som levererar den bästa IT-upplevelsen vinner. Det råder just nu köparens marknad i många branscher, vilket innebär att kunder i framtiden exempelvis kommer att förvänta sig on-demand-service.

 

Prenumerera