Macforums blogg

Agnes Bengtsson

Miljösamordnare på Macforum

23 June 2021 5 minuter

Macforums arbete för en bättre miljö.

Vi på Macforum arbetar ständigt med att säkerställa att belastningen på miljön ska bli så liten som möjligt. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer och anställda där vi ständigt stävar efter att uppfylla och överträffa kraven som ställs på oss som företag. I det här inlägget kan du läsa mer om hur vi arbetar och om våra tjänster som bidrar till en bättre miljö. 


Miljöarbete tillsammans med Apple 


I samarbete med Apple har Macforum ett internt miljöarbete som genomsyras av vårt ställningstagande för ett hållbart samhälle. Vår målsättning innefattar allt ifrån att öka medvetenheten hos våra kunder, till vår auktoriserade serviceverksamhet som arbetar med att reparera trasiga enheter, vilket i sin tur gör att du slipper köpa nytt och på så sätt också bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp.

 

De senaste åren har Apple gjort en hel del för att bidra till en minskad miljöpåverkan. Vid den senaste iPhone-lanseringen har man till exempel valt att ta bort den medföljande strömadaptern i förpackningen, vilket har gjort att många strömadaptrar och laddningskablar återanvänts istället för att samlas på hög. Man har också minskat storleken på iPhone-förpackningen avsevärt, något som har bidragit till ett mindre antal transporter. Mer om Apples engagemang för miljön kan du ta del av här.

Macforums inbytestjänst under 2020

Vi på Macforum tar ett stort ansvar när det kommer till avfallshanteringen av enheter och elektronikdelar, där vi genom vår samarbetspartner säkerställer att trasig elektronik deponeras på ett miljöanpassat sätt. Genom vår inbytestjänst uppmuntrar vi också våra kunder till att lämna in sina gamla enheter för att kunna ge dem nytt liv och användning någon annanstans.

Under 2020 har
över 90% av alla surfplattor som Macforum tagit in fått nytt liv. Samma statistik visar också att dryga 87% av alla inbytta Mac-datorer har återanvänts av nya ägare och närmare 80% av alla klockor och telefoner har fått nya användare världen över. Just dessa siffror är bara några exempel på vad vår tjänst för inbyte har bidragit med under förra året. I tabellen nedan finns Macforums totala koldioxidbesparing genom att våra kunder har använt vår inbytestjänst för 2020. Vill du vara med och bidra till årets statistik? Byt in dina gamla enheter och få rabatt när du handlar något nytt. 

 

Environmental gain Electricity

Environmental gain CO2

2 998 498 KWh

699 070 kg CO2

Items

kg CO2

Items

kg CO2

Mobile Devices

259 596

Consumer & Computer Accessories

5453

Wearables

4175

PC Components

5431

Laptops

310 116

Desktops

91

All-In-Ones

88 920

Mobile Spare Parts

196

Monitors/TVs

2200

Network Equipment

183Ökad medvetenhet internt kring avfallshantering och miljö


Vår interna rutin för avfallshanterings går ut på att informera och skapa en ökad medvetenhet hos våra anställda. Vi strävar efter att minska uppkomsten av avfall och vi vill säkerställa och möjliggöra att avfallssorteringen sker på ett korrekt sätt. Detta är något vi arbetar med att förbättra och utveckla kontinuerligt med hjälp av en dedikerad Arbetsmiljökommitté som finns representerad på samtliga av våra orter. Några av punkterna vi arbetar med är: 

  • Att ställa höga krav på våra leverantörer där vi ser till att de tjänster och produkter vi köper in ska vara godtagbara ur ett miljöperspektiv.

  • Endast köpa in kaffe som är 100% kravmärkt och 100% fairtrade certifierat vilket bidrar till att skapa bättre förutsättningar för dem som tillverkar kaffet.

  • Alltid köpa in ekologiska alternativ när det kommer till intern förbrukning av mat och frukt.

  • Värna om att  våra medarbetare inte ska utsättas för farliga kemikalier, därför är våra arbetskläder som används av vår butikspersonal tillverkade  i 100% ekologisk bomull.

 

Macforum försöker även aktivt hålla nere energiförbrukningen i våra lokaler. Organisationen har därför

beslutat att i slutet av 2023 ska vi, i den mån vi har möjlighet, ha bytt ut all belysning som går på glödlampor till LED-belysning i samtliga av våra lokaler. Att tillägga är att den el som vi köper in till våra lokaler idag är 100% förnybar. 

 

Som ett bra komplement och stöd till vårt interna miljöarbete har Macforum återupptagit processen för att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, något som vi ser mycket positivt på! Precis som vår vision med att leva ett enkelt och gott liv så vill vi samtidigt se till att det har en positiv inverkan på miljön. 

New call-to-action