Macforums blogg

Maria Larsson

Verksamhetschef på Macforum i Borås

4 minuter

Produktivitet – den största källan till lönsamhet.

Rubriken känns självklar, vi vet om det. Men vad gör du som företagare för att både du och personalen kan bli mer produktiva? Och har du verkligen insett värdet i att vara produktiv? Det handlar detta blogginlägg om.

 

Att skapa en produktiv arbetsplats betyder inte att klämma in ännu fler uppgifter under dagen utan att skapa förutsättningar för att kunna göra mer kvalitativt och friktionsfritt arbete.

 

Dilemmat i att det tar lång tid att få igång nyanställda

När du anställer ny personal är det många moment som den nya medarbetaren måste genomgå och lära sig, exempelvis nya system och rutiner. En allmän tumregel är att det tar upp till sex månader innan en nyanställd börjar bli produktiv i företaget. Den tiden kan kortas ner avsevärt när det handlar om att få igång alla system, synkningar och teknik för medarbetaren. 

 

Ladda ner vår marknadsrapport om framgång tack vare digitala verktyg och processer ›

 

Andra undersökningar visar även att om den nyanställda får en bra on-boarding så stannar medarbetaren kvar längre inom företaget. En bra arbetsmiljö ger alltså positiva effekter på flera sätt. För många är känslan av att vara ny på arbetsplatsen kopplat till många funderingar och osäkerhet. Allt känns inte självklart, framförallt de tekniska bitarna, även om den befintliga personalstyrkan tycker det. De kanske måste hjälpa de nya, vilket tar tid från deras primära arbetsuppgifter.

 

Även de befintliga anställda är ganska improduktiva

En undersökning i vårt grannland Finland visar att en genomsnittlig anställd slösar bort två timmar av sin arbetsdag på aktiviteter som inte direkt kan kopplas till arbetsuppgifter. Lägg därtill tekniska problem, struliga kommunikationer från och till arbetet och det så kallade livspusslet och en ganska mångfacetterad bild av personal som inte bidrar till tillväxt och lönsamhet träder fram.

 

Möjliga vägar till större produktivitet

Lyssnar man på företagsledare som uttalar sig i olika sammanhang, bland annat i vår marknadsrapport, så framträder en bild av att det gäller att tänka kundcentrerat och alltid försöka åstadkomma en optimal kundupplevelse. Om man vill, kan man som VD se sina anställda som kunder som måste ha de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete. Distansmöten, tillgängliga dokument på molnservrar, smartphones och laptops är viktiga byggstenar för ett riktigt produktivt företag. Lägg därtill digitala processer och rutiner som automatiserar repetitiva arbetsuppgifter och du kommer snart upptäcka lösningar som skapar effektivitet och nytta.

 

Sammanfattning

Ny personal på arbetsplatsen behöver ofta lång tid för att bli produktiv, i genomsnitt sex månader. Samtidigt “slösar” befintlig personal med sin arbetstid och blir distraherad av bland annat teknikstrul. Det kan medföra stora kostnader för företaget. Kostnader som står i vägen för tillväxt och lönsamhet. Lösningen på problemet ligger inte enbart i en strikt styrning av medarbetarna utan även i den tekniska miljön.

 

Vill du läsa mer om hur företagsledare grundar sin framgång i digitala processer och rutiner? Ladda ner vår marknadsrapport ›

Ladda ner vår marknadsrapport!