Macforums blogg

Johan Lidemar

Försäljningschef på Macforum i Borås

26 October 2022 7 minuter

Så fixar du bättre WiFi på kontoret

WiFi-nätverket på ditt företag är idag en ytterst viktig pusselbit när allt fler börjar ta sig tillbaka till kontoret och kopplar upp sig på företagets nätverk. Trots detta är dålig uppkoppling fortfarande ett vanligt problem, men som i de allra flesta fall kan ordnas relativt enkelt. I den här artikeln ger vi dig flera smarta tips för hur du kan förbättra WiFi-uppkopplingen på kontoret.

 Rätt accesspunkter och trådlösa routers

 

Nuförtiden är många vana vid att jobba via snabba WiFi-nätverk på hemmakontoret och förväntar sig samma prestanda på det vanliga kontoret. Här är företagets accesspunkter en ytterst viktig del att ta hänsyn till om det trådlösa nätverket ska fungera optimalt, och i många fall krävs en ökad nätverkskapacitet för att det vanliga kontorets WiFi ska leva upp till förväntningarna. Det innebär att placeringen av en router (eller accesspunkt) är bland det viktigaste för en bra WiFi-upplevelse.

Spana in Macforums produkter för bättre och snabbare WiFi här! 

Accesspunkter finns vanligtvis inbyggt i alla routers och det är denna del som gör att du får tillgång till ett trådlöst nätverk. För att göra en jämförelse kan vi dra en parallell till brandvarnare – placeras en brandvarnare under en soffa, i ett hörn av en byggnad eller instängd i ett skåp så fungerar den därefter. Därför ska du alltid göra en bedömning av placeringen av din router eller dina accesspunkter. I vissa högre byggnader, som exempelvis en lager- eller industrilokal, placeras accesspunkter ofta på väggen, då höjden i sig kan orsaka problem för en bra uppkoppling. 


Nästa steg i att förbättra WiFi-nätverket är att se över hur många enheter som kan koppla upp sig mot en accesspunkt. Kanske behöver ni investera i fler, beroende på hur många som använder respektive punkt? Den totala belastningen per accesspunkt är mer väsentlig än hur många enheter som är anslutna totalt till nätverket. Det gäller dessutom att se till att varje accesspunkt håller måttet för sitt ändamål, det vill säga om accesspunkten kan leva upp till standarder och säkerhetskrav. 

Hur många accesspunkter kan behövas? Detta beror på flera faktorer. Det kanske allra viktigaste är hur stort område som en accesspunkt behöver täcka och vilka hinder som finns. När flera accesspunkter används behövs ett system som ser till att en klient har anslutit till den (för tillfället) bästa accesspunkten. I mindre trådlösa nätverk, med måttliga krav på prestanda och med två till fem accesspunkter, är ett mesh-system ett bra alternativ. Ifall fler än fem accesspunkter är ihopkopplade, eller om det finns höga krav på hastighet, behövs mer intelligens och systemet måste i så fall ha en separat controller som övervakar nätet, som till exempel Unify eller Cisco Meraki. 


Optimera och uppdatera WIFI-utrustningen


WiFi-tekniken utvecklas ständigt och ibland går utvecklingen så snabbt att utrustningen inte hinner med. Vad har hänt sedan ni köpte in er befintliga digitala utrustning? Ni har kanske bytt datorer, laptops eller mobiltelefoner, men om nätverket inte är utrustat med den senaste teknologin får ni ändå inte ut maximal prestanda ur de nyligen bytta enheterna. Det här är en vanlig orsak till bristfälliga uppkopplingar. Se därför till att er WiFi-utrustning har uppdaterad mjukvara och stöd för de senaste trådlösa trafikstandarderna. Många glömmer ofta att deras trådlösa nätverk kan innehålla tio år gammal teknik medan den senast inköpta hårdvaran kommer rykande färsk från fabriken.

Se även till att ert WiFi lever upp till standarderna för frekvensutrymme – antingen 2,4 GHz eller 5 GHz. 2,4 GHz-bandet har bättre räckvidd och är kompatibelt med så gott som alla trådlösa nätverk. 5 GHz-bandet är snabbare, men har kortare räckvidd. Vilket frekvensutrymme som är bäst i ditt företags situation är därför inte alltid helt självklar –  här kan en expert vara till stor hjälp.

Det är dessutom viktigt att se till så att brandväggen fungerar som den ska. Klarar brandväggen att skydda dig och dina kollegor från dagens digitala hot, och samtidigt ta hand om trafiken som behöver passera den? Ett vanligt exempel är när företag tidigare använt lokala servrar, och sedan övergått till en molnlösning. Om brandväggen då fått ta ett större ansvar för företagets säkerhet ökar också belastningen på den. Brandväggen riskerar då att bli en flaskhals där trafiken får stå och vänta på sin tur att passera. Kolla därför gärna hur brandväggen är uppsatt.  


Lokalen och inredningen spelar roll för uppkoppling


På kontoret vill du kunna röra dig fritt och slippa avbrott vid till exempel samtal eller videokonferenser. Men på en arbetsplats med till exempel betongväggar, glasrutor eller stålinredning kan det vara ett problem. Täta material som glas, betong och armering kan ha en starkt negativ inverkan på det trådlösa nätverket. För att komma tillrätta med problemen kan en lösning vara att förtäta det trådlösa nätverket genom en investering av fler accesspunkter.

I vissa fall kan det vara allra enklast att låta en IT-tekniker analysera ert utrymme för att hitta den allra bästa lösningen och minska risken för störningar,
och även se till så att ert WiFi inte krockar med grannens. I många kontorslokaler sitter du nämligen inte bara nära dina kollegor, utan även andra företag. Det betyder att ditt nätverk kan störas av andra WiFi-nätverk eller enheter som ligger på samma frekvens och kanal.

Vill du läsa mer om har du kan rusta kontoret för framtiden? Spana in den här artikeln! 

 

Satsa på ett WiFi som passar just er


Ja, i många fall är det så enkelt – du får det du betalar för. Likt det mesta inom IT-världen finns det inga genvägar till bra kvalitet, vilket också gäller WiFi-nätverk. Utrustning med lågt pris erbjuder inte samma prestanda som mer påkostade alternativ. Däremot går det att spara in pengar på att vara smart och lägga sig på en bra nivå – det finns heller ingen anledning att köpa utrustning med en så hög prestanda att den aldrig nyttjas fullt ut. 

 

 

New call-to-action