Macforums blogg

Johan Lidemar

Försäljningschef på Macforum i Borås

24 January 2020 5 minuter

Så hittar du rätt IT-leverantör.

I stort sett alla företag utan intern IT-resurs är i behov av att ta extern hjälp. Fördelen med detta är att företaget då kan få snabb tillgång till expertkunskap och fokusera på sin kärnverksamhet. Risken är dock att man som beställare råkar ut för en leverantör som inte lever upp till förväntningarna och att störningsmoment uppstår. Vi reder ut hur du ska tänka för att hitta rätt i djungeln av IT-leverantörer.

 

Välj rätt IT-leverantör genom att ladda ner vår checklista!

 

Att välja en partner som kan hjälpa er på vägen är en investering i företagets framtid, och väljer ni rätt besparar ni er mycket bekymmer framåt. Men eftersom det finns så många leverantörer med liknande hemsidor och erbjudanden kan det vara svårt att hitta utan att lägga ner alltför mycket tid på det.

 

Här är tre punkter som ni ska vara extra lyhörda kring.

 

1. Kostnadsbilden

Självklart är priset centralt när man väljer att köpa en tjänst eller produkt. Men priset ska inte vara utslagsgivande, eftersom varje investering kan innebära en avkastning (Return on Investment, ROI). Med tanke på det är det viktigt att ni som köpare får inblick i vad som levereras och hur leveransen går till. Beställaren/kunden ska veta vad som ligger bakom kostnaderna. Exempelvis varför uppstartsfasen kostar så här mycket (eller lite) och vilka timkostnaderna är om den överenskomna tidsbudgeten överskrids.


I samma område ingår också leverantörens förmåga att förklara värdet. Speciellt när prislappen för en åtgärd är anmärkningsvärt hög. Leverantören måste kunna beskriva vilket värde ni får för pengarna - ovannämnda ROI.

 

2. Branscherfarenheten

Många tror att IT fungerar på ungefär samma sätt i olika företag - och utgår från att mejl, servrar och brandväggar kan konfigureras likadant oavsett verksamhet. Det är förstås inte riktigt sant. Olika företag har olika krav. Däremot kan behoven och rutiner likna om man utgår från bransch. Två exempel:

  • Är ni ett företag i reklambranschen? Ta då reda på om leverantören jobbar/har jobbat med branschkollegor som redaktioner, webb- eller designbyråer samt andra företag med ungefär samma processer och rutiner.
  • Är ni bostadsmäklare eller finns i byggbranschen? Då har ni troligtvis en väldigt mobil arbetskår. Läs på om leverantören bland sina kunder har företag där de anställda också alltid är på språng.

Kolla därför alltid i vilka branscher IT-leverantörens kunder finns.

 

3. Kundreferenserna

Skryta kan vem som helst, men eget beröm luktar illa. Så i slutändan är det viktigt att få en "second opinion". Kunderna som leverantören jobbat med ska förstås helst tala gott om samarbetet och så ska deras “case” inte ligga alltför långt tillbaka i tiden. Kundreferenser kan inte bara påverka ert beslut eftersom de stärker ett företags trovärdighet. De kan också bygga förtroende och göra det lättare för er att lita på företaget.

 

I slutändan handlar kartläggningen av vilka kunder leverantören har jobbat med om att få en bild av dess kompetens. Ju fler relevanta kunder desto mer sannolikt att leverantören är den rätta för er. Fråga därför alltid om kundcase. Det är så ni får ärliga svar kring hur det är att arbeta med leverantören.

 

Sammanfattning

Att hitta rätt IT-leverantör är inte lätt eftersom det finns många aktörer på marknaden, och deras erbjudande ser likadant ut. Söker ni en samarbetspartner som passar ert företag, så är det ett gott råd att börja kolla efter referenser och branscherfarenhet. När ni skummar leverantörens hemsida eller diskuterar upplägg är det också viktigt att ni får en bra förståelse för vad som ligger bakom deras prissättning.

 

Självklart finns det fler punkter att ta hänsyn till när det gäller att hitta IT-leverantör och dessa sammanfattar vi i en checklista som ni kan ladda ner här.

 

Så väljer ni rätt IT-leverantör