Macforums blogg

Johan Lidemar

Försäljningschef på Macforum

25 January 2024 11 minuter

Digital säkerhet och vanliga cyberhot 2024

 Idag är en säker IT-miljö en nödvändighet för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Den senaset tidens eskalerande cyberhot och attacker gör att alla företag behöver ta action för att minimera risken för att bli drabbad. Digitaliseringens framfartoch konstanta ökningen av teknologi och digitala verktyg i alla verksamheter gör att cyberattacker och digitala hot blivit allt vanligare och mer omfattande. Ta reda på hur ni skyddar er mot illasinnade hackergrupper online. Läs mer om IT-säkerhet, trender inom cyberattacker och digitala hot här! 

 

Trendande cyberattacker – det här bör företag ha koll på


Det är inte längre "bra att ha" en säker IT-miljö eller infrastruktur. I vår digitala värld är cybersäkerhet, framför allt för företag och organisationer, kanske det allra viktigaste just nu. Den ökande hotbilden mot alla typer av verksamheter, med stora mängder företags-, kund- och medarbetarinformation, innebär att du som företagare eller ansvarig måste se till att din organisations digitala miljö är helt up to date och säker att använda. 

Hotbilden mot företag och organisationer har ökat markant det senaste året. Så, för att ligga i framkant och vara steget före cyberbrottslingarna gäller det att vara medveten om trendande säkerhetshot och vanliga cyberattacker, samt vad en eventuell attack kan innebära för verksamheten. Här listar vi några av de allra vanligaste och farligaste digitala hoten för företag.  

Ransomware 


Ransomware-attacker ökar ständigt och orsakar stora skador i företag. Cyberattacken är en typ av skadlig kod som cyberbrottslingar använder sig av för att kryptera filer på datorer eller servrar. När brottslingarna har lyckats ta sig in i en IT-miljö låser de allt för ordinarie användare och kräver en lösensumma för att återställa access till system och filer. För att sedan återfå access till system och filer kräver aktörerna en lösensumma för en dekrypteringsnyckel (ofta i Bit­coins, då valutan är svår att spåra). 

Att utsättas för Ransomware och sedan återfå access till system och filer är både resurskrävande och kostsamt – hur länge klarar ditt företag att ha en stillastående verksamhet? Utöver ekonomiska förluster kan den här typen av angrepp orsaka andra allvarliga konsekvenser, såsom förluster av företags- och kunddata och ett skadat varumärke. Hur ser kunder och samarbetspartners på att ditt företag inte har en säker IT-miljö?  

Du och dina medarbetare kan råka ut för Ransomware på olika sätt. Framför allt sker attackerna genom att någon öppnar en skadlig e‑post­bilaga, besöker en smittad eller skadlig webb­plats, klickar på smittad annons eller ansluter till oskyddade Wi‑Fi-nät­verk med skadligt innehåll. Ibland märker du inte ens att du har blivit utsatt, men rätt vad det är så låser sig allt och du kan inte göra någonting åt det – förutom att betala dyrt. 

Social Engineering och Phishing 


Social engineering är en typ av cyberhot som innebär att en angripare försöker manipulera människor för att få obehörig åtkomst till ett företags system eller information. Det här inkluderar tekniker som phishing – en metod som går ut på att cyberbrottslingar skapar och använder reella e-postmeddelanden eller webbsidor för att lura till sig känslig företagsinformation, såsom lösenord eller kreditkortsuppgifter. Det här sker på både individ- och företagsnivå på grund av att texter och webbsidor ser ut att vara på riktigt, vilket för vissa kan svårt identifiera.

Konsekvenserna av Social Engineering kan, likt många andra cyberattacker, vara katastrofala. Företag och organisationer kan drabbas av data- eller informationsstöld, minskat varumärkesförtroende eller betydande ekonomiska förluster. 

Malware – virus, trojaner och spionprogram


Alla typer av malware har ett gemensamt karaktärs­drag – de är skapade för att skada IT-miljön och försvaga alla typer av säkerhetssystem. Majoriteten av dagens malware sprids online, men skadliga program­varor har använts i många år, redan innan digitala enheter var upp­kopplade mot internet.

Malware är ett paraply­begrepp för olika skadliga program­varor som till exempel virus, trojaner och spion­program. Dessa attacker är traditionella och vanligt förkommande, men trots detta utgör de all­varliga hot mot den digitala säkerheten, både för enskilda användare och organisationer. 

Målet med malware är att utnyttja en infekterad enhet för att få tag på sekretess­belagd information eller åstadkomma generell skada. Attackerna sker inte bara på laptops och datorer, utan också mobila enheter och smartphones. Bank-ID, konto­nummer, person­uppgifter eller användar­koder kan enkelt hamna i fel händer, utan att den drabbade är medveten om det.

IoT-attacker kräver en ny form av digital säkerhet 


Digitala enheter, verktyg och hjälpmedel i samband med IoT (Internet of Things) blir allt mer vanligt i företagsmiljöer. Teknikexperter och analytiker förväntar sig dessutom en ännu större användning av IoT-enheter och appar framöver, då många organisationer vill nyttja alla affärsfördelar kopplat till den ständiga utvecklingen av enheter och tjänster. 

Utvecklingen är fantastisk, men självklart finns det en baksida av all framgång – den ökade risken och sårbarheten kopplat till att IoT-enheter lätt kan bli måltavlor för cyberbrottslingar. Traditionell data- och cybersäkerhet fokuserar nämligen på programvara och hur den implementeras, medan IoT-säkerhet introducerar ytterligare komplexitet när cybervärlden och den fysiska världen ska förenas. 

IoT-enheter kan tyckas vara för små eller specialiserade för att utgöra någon fara. Men, i själva verket finns det risker med att hjälpmedel och digitala enheter är nätverksanslutna. Det innebär att angripare till exempel kan använda attacker för att skapa problem som inte rör IT-miljön eller säkerheten i infrastrukturen. Faktum är att de mest vardagliga enheterna kan utgöra ett stort hot via uppkopplingen – det kan handla om att spionera med en babymonitor eller avbryta driften för livsviktig utrustning i vården. Saker som tidigare inte varit en kritisk aspekt i verksamheten kan nu bli ett huvudmål för en attack.

När angripare har fått kontroll kan de via dessa metoder, precis som via andra attacker, stjäla data, stoppa leveranser av tjänster eller utföra andra typer av cyberbrott på samma sätt som via en dator. Attacker som komprometterar IoT-infrastrukturen orsakar inte bara skada i form av dataintrång och opålitliga funktioner, utan även fysiska skador på anläggningar där människor som använder eller är beroende av hjälp befinner sig. 


Hur sker IoT-attacker?


IoT-enheter har ofta en stor och okänd attackyta. Detta tillsammans med att IoT-enheter och IoT-appar kan innehålla enorma mängder personliga, operativa och företagsrelaterade data, måste företags administratörer och säkerhetsexperter se bortom alla traditionella datasäkerhetskrav. De måste helt enkelt se mellan fingrarna för viss konfidentialitet, integritet och tillgänglighet och arbeta för att förhindra en helt ny typ av dataintrång och cyberattacker. IoT-attacker kan delas upp i flera olika områden:

 

  • Förfalskning och avslöjande av information där angripare kan ändra tillståndet på en enhet anonymt. Angripare kan på så vis störa eller delvis åsidosätta sändningen och förfalska ursprunget (MitM-attacker), vilket innebär sårbarheter och begränsningar till exempel via lösenord eller PIN-koder. När den delade hemligheten för enheten eller nätverket (PIN-kod, lösenord eller delad nätverksnyckel) avslöjas går det att kontrollera enheten eller observera data som skickas från den.

  • Manipulation av enheter där angripare delvis eller helt kan ta över programvaran på en enhet. Det här gör att enheten kan användas, kontrolleras och nyttjas, till exempel för att få tillgång till hemlig eller verksamhetskritisk information. 

     

  • Avslöjande av information då angripare kan avlyssna en sändning och få information utan auktorisering. De kan dessutom störa sändningssignalen eller förhindra att information förmedlas genom att pausa en sändning eller delge falsk information.

  • Denial / Distributed of Service-attacker. Denial of Service, även kallat DoS, är en typ av cyberattack där en angripare försöker att överbelasta en webbplats eller ett nätverk för att göra det otillgängligt för användare. Angriparen gör detta genom att skicka en enorm mängd trafik till målet, vilket kan överbelasta servern och hindra användare från att komma åt webbplatsen eller nätverket.

    En Distributed Denial of Service (DDoS) är en attack som syftar till att överbelasta en webbplats eller en server genom att samordna en stor mängd enheter (såsom botnät) för att samtidigt skicka förfrågningar till målet. Detta kan leda till att webbplatsen eller servern blir otillgänglig för vanliga användare.

  • Förändrad funktion i enheter som utför en specifik funktion, som istället omdirigeras att utföra något annat eller helt sluta att fungera. Det här kan vara allt från att en enhet slutar registrera inpasserande, till att en ventil som programmerats att öppnas till hälften istället öppnas helt.

Sårbarheten inom IoT kan potentiellt orsaka livsfara eller avbrott i affärskritiska system och delar av verksamheten. Fokus måste därför läggas vid anslutningsskydd, kontinuerlig enhetshärdning, konstant kontroll och övervakning av hot, hantering av säkerhetshållning och underhåll, samt skydda data i servrar och i moln. 

New call-to-action

 

 

annual trends report