Macforums blogg

Martin Barregård

VD på Macforum

13 March 2021 6 minuter

Fördelar för IT-avdelningen med Velory.

Vanliga utmaningar för de som ansvarar för IT i företaget idag är att för mycket tid och onödiga kostnader läggs på att hålla koll på företagets IT-prylar. För även om de flesta är fullt medvetna om att det är en tidskrävande arbetsuppgift att ha koll på och hantera företagets IT-prylar så är det få som har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt när det här görs manuellt. Med Velory samlar du all information om företagets IT-prylar på ett och samma ställe, vilket sparar både tid och pengar.

 

Boka en kostnadsfri demo av Velory

 

Velory är en plattform för företag med flera användbara funktioner. Dels används den för att köpa in hårdvara och mjukvara samt tjänster kopplat till dem, dels är det ett verktyg för att managera dessa. Detta ger en mängd fördelar och möjligheter för ditt företag men främst så handlar det i grund och botten om att effektivisera och minska tiden som läggs på administrativa arbetsuppgifter. I den här artikeln tittar vi närmare på några av de vanligaste utmaningarna kring IT och på hur Velory kan lösa dem. 

 

Slipp administrativa, tidskrävande arbetsuppgifter

 

I takt med digitaliseringens framfart har allt fler arbetsuppgifter automatiserats de senaste åren och därmed även effektiviserats. Men fortfarande finns det många företag som lägger enormt mycket tid på att sköta vissa arbetsuppgifter manuellt, att hantera företagets IT-utrustning är en av dem. Låt säga att det här görs via till exempel ett spreadsheet, på ett större företag kommer det oundvikligen ganska snabbt bli svårt att behålla kontrollen. Allt ifrån vem som har vilken mobiltelefon, dator eller surfplatta till eventuella kostnader kopplat till dem. Då är risken stor att både kostnader och antal IT-prylar svävar iväg till lite för höga höjder. Men inte nog med det, tiden det tar att administrera kommer i stort sett kunna fylla ut en heltidstjänst. 

 

Genom att använda sig av Velory kan företag minska det administrativa arbetet kopplat till IT avsevärt. All information samlas på ett och samma ställe via automatiserade flöden, vilket gör det enklare att få kontroll. Dessutom så får varje anställd en egen profil, där de själva kan hålla koll på vilka IT-prylar de har och vad de är värda. De kan också själva välja vilka arbetsredskap de vill ha, utifrån företagets förutbestämda IT-policy, vilket gör att de då enkelt och smidigt kan sköta inköp av önskad utrustning på egen hand vilket ger betydligt mindre administrativt arbete för den IT-ansvarige. 

 

Mindre huvudvärk över IT-budgeten 

 

IT-budget är ytterligare en välbekant utmaning för många företag. Det kan handla om allt från bristande kontroll över vad som finns och används, till “gammal” teknik som samlar damm i ett skåp. Vilket till slut riskerar att spräcka IT-budgeten. Genom att istället ha all information på ett och samma ställe och via det få bättre kontroll blir det enklare att ta de beslut som krävs, när de behövs. Till exempel, när anställdas abonnemang går ut kan du via Velory få notiser om det och utifrån det bestämma vad som ska göras. 

 

Men tid är också pengar, som ovan nämnt i stycket om att minska det administrativa arbetet. Istället för att anställa någon som ansvarar för att sköta inköp och hantering av de anställdas IT-prylar kan företag spara in mycket pengar på att automatisera den processen. 

 

Ytterligare en ekonomisk fördel med Velory som kan hjälpa den IT-ansvarige att hålla sig inom budget är hyra av IT. Genom att hyra istället för att köpa tekniken, kan företag spara mycket pengar. Dels så är engångskostnaden ofta rätt hög vid inköp av IT-prylar och dels så kan hyresupplägg påverka likviditeten positivt. 

 

Velory gör det enklare att göra miljövänliga val 

 

Sist men absolut inte minst… Sustainability är något det pratas mycket om idag och det är även något som vi på Macforum tycker är väldigt viktigt. Vi är glada att så många företag lyfter upp det här och tror att vi tillsammans kan göra stor skillnad för framtiden.

 

Velory gör det enklare för företag att tänka på miljön. Till exempel så är de cirkulära delarna med automatiserade flöden i sig bra för miljön, eftersom det gör att företag får full koll på IT-prylarna och ingenting behöver hamna i ett skåp och samla damm i onödan. 


När du väljer att hyra så lämnas utrustningen dessutom tillbaka till leverantören efter avslutad period, något som du också får full koll på via portalen. Men inte nog med det, i Velory kan du koppla på en funktion som låter dig klimatkompensera för dina hårdvaror via “One device one tree”,  vilket innebär att när du byter ut en enhet mot en annan eller köper en ny så planteras ett träd. Det här är något som i slutändan både gynnar företaget och kommer uppskattas av både anställda och arbetssökande som värnar om vår planet.

 

New call-to-action