Macforums blogg

Johan Lidemar

Försäljningschef på Macforum

16 October 2019 7 minuter

Hur mycket kostar det egentligen att investera i datorer från Apple?

PC eller Mac? Svaret på frågan handlar till viss del om vad man själv föredrar, men för företag är kostnaden ofta en starkt bidragande faktor till vad valet till slut faller på. Att Mac som hårdvara generellt är dyrare än PC stämmer, men när man bryter ner det i flera delar blir resultatet ett annat. Här har vi sammanställt en kostnadsjämförelse mellan PC och Mac sett till kostnad för hårdvara, enhetshantering, support och utbildning.

 

Kontakta oss om du vill hyra IT-utrustning till företaget.

 

Att bara titta på prislappen när det är dags att köpa nya datorer till företaget och ta ett beslut utifrån det är inte alltid klokast. Oftast finns det större (mer)värden än att bara fokusera på priset. På det här temat hittade vi en spännande artikel på jamf.com och här har vi sammanfattat det som vi tyckte var mest intressant. Vi har jämfört priset mellan Macbook och PC och har fokuserat på dessa kostnader: 

  1. Hårdvaru- och systemkostnader 
  2. Enhetshantering 
  3. Support 
  4. Anställning, utbildning och lagring 

1. Hårdvaru- och systemkostnader 

IT-leverantören Beacon IT Services uppger att en PC på “låg nivå”, alltså en modell i den lägre prisklassen, i regel klarar sig i två-tre år innan den behöver bytas ut. Något dyrare PC-modeller förväntas fungera bra i tre till fem år.

 

Apple har en strategi att skapa produkter som håller länge. En Mac ska som dator vara pålitlig i fem-sju år efter inköp. Den livslängden leder bland annat till ett större återförsäljningsvärde när organisationer vill uppdatera sin hårdvara. En Mac är ofta värd upp till 7 000 kronor efter tre år och det i sin tur hjälper till att kompensera kostnaden för nya enheter.

 

Enligt Powermax ger en Windows PC i stort sett noll kronor i restvärde redan efter tre år, vilket är värt att tänka på när du står i valet och kvalet mellan PC och Mac. Ett högt andrahandsvärde kan utnyttjas för hålla sin utrustning uppdaterad, behålla effektiviteten och hålla nere sin totala TCO (total cost of ownership). 

 

2. Enhetshantering 

En lösning för att hantera enheter är nödvändigt för både Mac och PC-datorer. Lösningen gör det möjligt för en central person att distribuera ny hårdvara, konfigurera inställningar, uppdatera programvaror, verkställa säkerhetsprotokoll och samla in omfattande information om hårdvaran. Den här typen av lösningar blir hela tiden allt mer grundläggande för framgången med infrastruktur- och applikationsinvesteringar.

 

Varje Mac(OS) har inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar enheten så fort den är påslagen. Dessa inkluderar FileVault, System Integrity Protection, XProtect och Privacy control bara för att nämna några. Genom att koppla ihop dessa ursprungliga säkerhetsfunktioner med uppdaterade operativsystem och appar gör en Mac mindre sårbar, utan att företaget behöver betala någonting. 

 

Microsoft Windows har inte samma inbyggda funktioner för säkerhet och får därför erbjuda två olika lösningar: Microsoft Intune och System Center Configuration Manager (SCCM). Den sistnämnda har länge varit standard för PC Management, men Microsoft har adderat Intune för att expandera kapaciteten inom management i molntjänster. Många företag behöver båda verktygen för att få ut fullt värde av Windows. Men här tillkommer kostnader för båda verktygen, vilket adderar en viss kostnad till priset på en PC. 

 

3. Support 

Personal för support och resurser varierar från organisation till organisation, men enligt en undersökning av IBM finns det konkreta bevis på att Mac-användare generellt behöver mindre support än PC-användare. 

 

Utifrån statistiken från över 100 000 Mac-datorer påpekar IBM att Mac-användare är hälften så benägna att ringa supporten som PC-användare. Dessutom, av alla öppnade ärenden som var kopplade till Mac, krävde enbart fem procent konkret assistans på plats. Detta kan jämföras med supportärenden som kopplas till PC, där hela 27 procent krävde assistans i form av en tekniker eller liknande.

 

Visst har även Mac-användare frågor till supporten, men dessa är i högre grad kopplade till mjukvara istället för själva datorn.

 

Med färre ärenden och med hjälp av strömlinjeformade hanteringsverktyg för att automatisera tidskrävande arbetsuppgifter kan vi med säkerhet säga att Mac kräver färre IT-personal än PC. Också det är en kostnad att fundera över. 

 

4. Kostnader för anställning 

Anställda nöjer sig inte längre med att bara bli tilldelade den tekniska utrustning de behöver i arbetet. Idag är tekniken så viktig att den kan bidra till att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Företag som trots det “bara” ger sina anställda en standard-PC får därför kanske räkna med sura miner här och där. 

Enligt en nyligen gjord undersökning av jamf.com, säger anställda att de är mer produktiva, kreativa och samarbetar bättre när de själva får välja vilket varumärke och vilken enhet de ska jobba i, och oftast är det Mac valet faller på. Samma undersökning visar att så många som 72 procent av anställda skulle välja Mac om de fick. 

Att välja datorer från Apple sparar pengar 

Så, vad blir då slutsatsen? När du lägger ihop de potentiella merkostnaderna (som att inte erbjuda de anställda den teknik de vill ha) med direkta kostnadsbesparingarna (användarvänlig och enkel teknik) så blir svaret tydligt. Mac-datorer är ofta det bästa alternativet även för kostnadsmedvetna företag, trots att prislapparna vid första anblicken är dyrare än på PC. 

 

Vill du veta mer om oss på Macforum och hur vi kan hjälpa ditt företag att hyra Apple-produkter? Kontakta oss för fri rådgivning! 

 

New call-to-action