Macforums blogg

Maja Lüppert

HR-ansvarig på Macforum

12 February 2019 4 minuter

Så blir er arbetsplats den mest tänkbart attraktiva tack vare tekniken.

Att rekrytera kostar pengar, tar ofta tid och kan dessutom vara snårigt. Därför är det viktigt som arbetsgivare att göra sitt yttersta för att medarbetarna ska trivas och stanna så länge som möjligt. Som företagare finns det flera områden du kan jobba på för att uppnå detta, en av dem är att se till att erbjuda dina medarbetare en modern och friktionsfri IT-miljö. 


Många företag upplever idag en utmaning med att rekrytera, vilket kan bero på att det är svårt att hitta rätt kompetens, men även på att arbetstagare idag ställer högre krav på sin arbetsgivare än tidigare. Faktorer som tidigare låg högst upp på listan för vad vi tyckte var viktigast på jobbet är inte längre detsamma. En sak som vi prioriterar högre idag är möjligheten till flexibelt arbetet - och här spelar modern teknik en stor roll. 

 

Ladda ner guiden om digital effektivisering

 

Jag tror absolut att det är viktigt att ligga i framkant teknikmässigt för att attrahera medarbetare. Framför allt så blir det viktigare att ge människor valmöjligheten att välja vilken miljö de vill jobba i.

 

Attrahera nya medarbetare med en modern IT-miljö 

En anledning till att det är svårt att rekrytera är att kandidater idag ställer högre krav på sina arbetsgivare än tidigare, både när det kommer till värderingar, arbetssätt och arbetsmiljö. Här kommer tekniken i allra högsta grad in i bilden. Den yngre generationen som inom några år kommer utgöra den största delen av arbetsmarknaden ställer redan idag höga krav på sin arbetsmiljö. En modern, friktionsfri IT-miljö som erbjuder system och verktyg som underlättar deras arbetsdagar och möjliggör flexibelt arbete är faktorer som attraherar dem.

Johan Lidemar på Macforum håller med om att tekniken är viktig när det kommer till employer branding:


– Jag tror absolut att det är viktigt att ligga i framkant teknikmässigt för att attrahera medarbetare. Framför allt så blir det viktigare att ge människor valmöjligheten att välja vilken miljö de vill jobba i.

Det är självklart inte bara de yngre generationerna som prioriterar detta, företag som om fem-tio år har föråldrade system och verktyg kommer ha svårare att rekrytera oavsett ålder på kandidaterna. Därför är det viktigt att som företag redan nu börja se över sin nuvarande IT-miljö, det finns alltså inte bara vinster att göra genom ett effektivare arbete, det underlättar även rekryteringen.

Att erbjuda hjälp 

Arbetsmiljön påverkas även positivt om en anställd vet var hen kan få hjälp. En strulande dator eller åtkomstproblem till filer som någon har gett “restricted access” till är något som kan driva den mest tålmodige medarbetaren till vansinne. Om supporten då bara är ett klick bort, eller ett snabbt telefonsamtal, känns det inte bara bättre, utan det ökar produktiviteten. Fundera på vilket sätt du vill att dina anställda kan ta hjälp på: genom att starta ett ärende, ringa eller genom att använda fjärrsupportverktyg.

 

Sammanfattning

Det finns flera faktorer som kan bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats där befintliga medarbetare trivs och dit nya medarbetare vill söka sig till. Genom att använda sig av modern teknik idag kan du som företagare underlätta arbetsdagarna för dina anställda och även attrahera nya talanger.


I vår guide har vi samlat en rad praktiska tips för hur du kan stärka din organisation från grunden. Ladda ner den nedan! 

New call-to-action