Macforums blogg

Maria Larsson

Verksamhetschef på Macforum i Borås

20 December 2018 9 minuter

Nudies COO: "Jag inspireras av digitaliseringens möjligheter!"

Gillar du jeans så har du säkert kikat på några av Nudie Jeans modeller. Bakom kulisserna sitter kloka huvuden , som exempelvis COO:n Finn Stenberg, och funderar på hur företaget kan optimera kundmötet med hjälp av digitala verktyg och processer. Läs vår intervju med honom!  


Tvätta inte dina jeans innan du har använt dem i sex månader, säger många modeexperter. Nudie har specialiserat sig på denna princip, vilket kan vara en av förklaringarna till den makalösa tillväxten på en förhållandevis kort tid. 

 

Berätta om ditt företag!

Vi är ett jeansföretag, ett klädföretag som grundades 2001. Vi finns på ett 50-tal marknader och har tre affärsområden: wholesale, egen retail och e-handel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

 

Vilken bransch är ni aktiva i?

Jeansbranschen.

Hur många anställda har ni?

65 på huvudkontoret i Sverige, 210 anställa runt om i världen.

 

Vilka är era kunder?

B2B och B2C.

 

Har du några förebilder bland entreprenörer eller visionärer? 

Ingen enskild person, men jag tittar såklart på vad de stora företagen sysslar med, till exempel Amazon. Vi tittar även mycket på framstående online-retailers. Vi är traditionellt sett ganska introverta som företag, och hade till en början bara wholesale. Sedan har vi själva utvecklat vår egen retail-verksamhet och onlineverksamhet. Genom retail och e-handel behöver vi komma närmare vår slutkund, vilket har gjort att vi har fått lära oss att bli retailers. Därför har vi tittat på många som är bäst på den biten, starka varumärken som till exempel Apple. Och sedan funderat på hur vi kan applicera det på vårt företag.

 

Vilka har varit de vanligaste tidstjuvarna på kontoret? 

I takt med att vi har vuxit så fort på kort tid, och passerade ett medarbetarantal kring 30, blev den automatiska informationsöverföringen annorlunda. I takt med tillväxt och utveckling av organisationen ställdes andra krav på till exempel intern kommunikation. Det blev svårare att hantera mejlen och många ansvarsområden blev lite luddiga. Vi behövde även minska antalet möten. Då började vi titta mycket på hur vi kunde förbättra kommunikationen och öka transparensen i företaget. Vilka verktyg fanns det som kunde hjälpa till?

 

Vad innebär effektivisering för er?

Vi hittade en projektplattform. Nästa steg var att flytta vår internkommunikation dit - och nu kan man snabbt se ansvarsområden och helheten vilket gör att man lättare kan arbeta gränsöverskridande mellan avdelningar.

Vi implementerade projektplattformen på två veckor och ville börja med det för att göra det lättare för alla att hantera sina roller, skapa större access mellan avdelningarna och öka transparensen mellan varandra. I plattformen kan man se ansvarsområden och helheten vilket gör att man lättare kan arbeta gränsöverskridande mellan avdelningar. Det har gett oss en stor effektivisering, ökad kreativitet och bättre samsyn på företaget. Det gör det även lättare att göra små förändringar hela tiden, det blir lättare att överblicka konsekvenserna och att steppa in och hjälpa varandra.

Effektivisering kan ju betyda olika saker beroende på vad det gäller. Internt har vi hela tiden jobbat med förståelsen för vad vi vill nå, att alla drar åt samma håll med rätt prioriteringar. En bra kultur på företaget spelar också roll, jag tror på en snällhetskultur som hjälper till att få folk engagerade. Det ska råda tydlighet och transparens kring vad man gör, det ökar engagemanget och gör att det lättare går att hitta lösningar som gör företaget effektivare.

 

Hur visste ni att det var effektivisering, alltså digitalisering, ni behövde?

Rent teoretiskt har vi länge vetat vad vi vill åt. Men vi är en ganska liten organisation och har inte resurser för att ta oss an jätteprojekt. Därför har vi behövt vara bra på att prioritera. Vi har också varit ganska introverta tidigare och jobbat mycket med brand communications och fokuserat på våra kläder. Men i takt med att vår retail och e-handel har vuxit sig större har vi också både velat och behövt komma närmare kunden. Men för att lyckas med det har vi behövt hitta rätt verktyg. Också i takt med att vårt beteende förändras, att mycket mer sker online idag, kunder söker direktkontakt med företag på andra sätt än tidigare, så behöver vi hitta andra sätt att jobba på. Den här förändringen gör till exempel att vi verkligen har börjat få koll på vad våra kunder tycker om oss.

 

Vilken var och är tekniken som gör det möjligt?

Sociala medier, digital marknadsföring, POS-systemet, CRM-systemet och vår e-handelsplattform.

Vårt mål är att vara bäst på våra kunder och deras kunddata. Det har varit svårt att hitta rätt verktyg tidigare men nu börjar det äntligen finnas fler alternativ på marknaden. Vi har till exempel börjat med så kallade POS-kassor och CRM för att få bättre koll på våra kunder. Vi är även i startgroparna med ett AI-verktyg, som kommer koppla ihop olika datakällor såsom socialmedia, digital marknadsföring, POS-systemet, CRM-systemet och e-handelsplattformen

Vi känner helt klart att det här är rätt väg att gå. Så just nu jobbar vi mycket på att bygga en infrastruktur som är öppen lättintegrerad. Vi är inte ute efter en allt-i-allo som ska lösa allt, utan är istället ute efter lättintegrerade system som kan hjälpa oss på vägen.

 

Några andra ("mjuka") värden som du vill nämna som förbättrades i och med er digitalisering?

Digitaliseringen påverkar alla i företaget och gör att en stor del av traditionell ”it” flyttas ut på avdelningarna och tvingar dem att ha digital kompetens. Detta gör att det går snabbare och snabbare och blir mer kvalitativt när det gäller att implementera nya digitala processer i organisationen. Delaktigheten i besluten och utformningen av lösningarna ökar och det ger slutresultatet en högre grad av kvalitet.

 

Vad är din syn på digitaliseringen? Vad inspireras du av?

Egentligen möjligheterna, som när det gäller interna processer. Att man delar in det i system som är transparenta för varandra. Den gör att vi till exempel kan prata mer med vår slutkund och nå ut i olika forum. Nu ska vi knyta ihop online med fysisk handel, att göra den sömlös, möta kunden och erbjuda lika bra service både i butik och online. Möjligheten att kommunicera brandvalues direkt mot slutkund är väldigt inspirerande. Det hade varit väldigt svårt i en traditionell miljö för ett företag i vår storlek.

Har ni kommit så långt som ni vill? Eller finns det några ytterligare steg som ni vill ta inom området digitalisering/effektivisering?

Vi precis börjat. Vet vad vi vill göra, börjat med interna processer och hittat de lösningar vi vill ha. Nu börjar arbetet med att implementera. En maratonresa som aldrig tar slut, haha!

Vad är din hälsning till företagare/entreprenörer eller VD:ar som befinner sig i samma situation som ni hade innan ni började er digitala resa?

Det beror lite på bransch, men man behöver inte gå och vänta på den perfekta lösningen. Det är viktigt att man kommer igång. Låt de personer i organisationen som är intresserade av detta testa.

Det är också viktigt att ha en tydlig bild av vad man vill uppnå. Bryt sedan ner det och försök se på det utifrån och in för att hitta ”low hanging fruits” och börja där. 

 

New call-to-action