Macforums blogg

Martin Barregård

VD på Macforum

5 minuter

Så bidrar molntjänster till en modernare arbetsplats.

Många företag har idag en stor utmaning med att skapa en modern arbetsplats som både ger nöjda medarbetare och attraherar nya talanger. Vid en första anblick kanske det inte känns som att den teknik och de verktyg ni erbjuder påverkar anställda och potentiella anställda nämnvärt, men faktum är att dessa i hög grad kan bidra till en mer modern arbetsplats på flera sätt.  

 

Idag ställer arbetstagare helt andra krav på sin arbetsgivare än tidigare. Medan det för några år sedan mer eller mindre alltid gick ut på att den som sökte arbetet skulle “sälja in” sig själv till företaget, handlar det idag nästan lika mycket om vad företaget kan erbjuda kandidaten. Det är arbetstagarens marknad just nu, vilket ställer höga krav på arbetsgivare att vara den moderna, attraktiva arbetsplats som talanger söker sig till och trivs på.

 

Ladda ner guiden om digital effektivisering


Molntjänster är idag en naturlig del av de flestas privata vardag, tjänster som till exempel iCloud används flitigt. Men det är fortfarande många företag som inte ännu har tagit steget mot att använda sig av molntjänster, vilket det börjar bli hög tid för. Det är inte bara ett billigare alternativt än externa servrar, de kan också bidra till en mer modern arbetsplats.

 

Molntjänster möjliggör flexibelt arbete

En av de främsta fördelarna med molntjänster är att det möjliggör för dina anställda att jobba mer flexibelt, eftersom de kan komma åt all information de behöver i molnet oavsett var de befinner sig eller vilken enhet de använder sig av. Det är en faktor som de senaste åren har blivit allt viktigare för oss när det kommer till hur vi vill jobba. Framför allt så kommer det vara en av de viktigaste faktorerna när millennials inom några år dominerar arbetsmarknaden. En arbetsplats som inte kan erbjuda sina anställda mobilitet och flexibelt arbete kommer därför ha betydligt svårare att rekrytera än de som är mer moderna och använder sig av teknik i framkant.


Erbjuder alltid den senaste tekniken

Teknik överlag är en annan viktig faktor för att skapa en modern arbetsplats. Vi vill inte bara ha möjligheten att jobba flexibelt, vi vill även ha tillgång till de verktyg och system som kan hjälpa oss att underlätta våra arbetsdagar och göra vårt jobb smidigare och mer effektivt. Helst av allt vill vi också ha det senaste, vilket molntjänster tillgängliggör eftersom de till skillnad från lokala datacenter-lösningar som ska köpas in, underhållas och bytas ut för dyra summor pengar när de blir utdaterade, alltid uppdateras automatiskt. Vilket i slutändan alltid ger dig tillgång till den senaste tekniken som dina molntjänster erbjuder.


Snabbare kommunikation uppskattas av anställda

En annan sak som är viktig på alla företag är kommunikation, och helst ska den ske snabbt. Både för att vi idag är otåliga och inte riktigt har tid att vänta på svar för länge, men även för att det ger ett betydligt effektivare arbete när vi kan kommunicera snabbare. Molntjänster idag erbjuder ofta chattprogram som med fördel kan användas för att kommunicera med kollegor och kunder, snabbt och enkelt, något som garanteras kommer räknas som ett stort plus för dig som vill skapa den moderna arbetsplatsen med hjälp av molntjänster. 


En modern IT-miljö och den teknik som du erbjuder dina anställda har större påverkan än du kanske tror. Vi människor söker oss i allt större utsträckning till arbetsplatser som hänger med i svängarna och kan erbjuda möjligheten till flexibelt arbete, vilket är en av de främsta anledningarna till att molntjänster bidrar till en mer modern arbetsplats.  

 

Har du många vanliga tidstjuvar på arbetet? Ladda ner vår guide och läs om fem områden som kan göras betydligt enklare med digitala verktyg och processer! 

Ladda ner vår guide