Macforums blogg

Joakim Bank

Försäljningschef på Macforum

3 minuter

4 argument för att VD:n som inte gillar dyra investeringar bör hyra IT-utrustning.

Investeringar är alltid förknippade med risker - och frågan är om och när man kan räkna med en avkastning på investeringen (ROI). IT-utrustning ger traditionellt sett upphov till stora initialkostnader, i alla fall om man väljer att köpa den. Här är fyra fördelar med att hyra istället.

 

1) Få jobbet gjort med den senaste tekniken.

Utrustning kostar, men vet du vad en improduktiv medarbetare kostar? För verksamheten är det vitalt att produktiviteten är hög. För detta krävs det att tekniken fungerar som den ska. I takt med att program och tjänster utvecklas så ställer de också allt högre prestandakrav på den utrustning som den ska användas på. Bestämmer du dig för att hyra din utrustning kan du alltid välja till tjänster som mjukvara, tillbehör, managering och support, vilket betyder att alla medarbetare har tillgång till fungerande datorer, läsplattor och telefoner.

 

Vill du veta hur det går till att hyra IT-utrustning? Kontakta oss gärna >

 

2) Nyttjat restvärde ger stora besparingar.

När hyresperioden för exempelvis en dator går ut betyder det inte att datorn inte fungerar längre. Den har med all sannolikhet ett ganska högt andrahandsvärde - och om du är smart i att teckna hyresavtal kan du se till att använda det till din fördel. Det betyder att ni över tid har en väsentligt lägre kostnad för IT och kan fortsätta driva företaget med lönsamheten i fokus.

 

3) Överskådligt och förmånligt.

När ni hyr utrustning istället för att ni köper den, får ni bättre kontroll över era utgifter. Inköpen betalas per kvartal och ni kan på ett överskådligt sätt planera för utgifter över en längre period. En trevlig bieffekt är att ni på så sätt slipper binda upp kapital för IT-utrustning. Med Macforums Asset Managment-system kan ni också överblicka vem som har vilken dator och när det är dags för respektive medarbetare att byta.

 

4) Alltid den senaste tekniken.

I takt med att program och tjänster utvecklas så ställer de också allt högre prestandakrav på den utrustning som den skall användas på. Det kommer regelbundet nya modeller för att tillgodose dessa behov. Slår man ut kostnaden per månad för att ha den senaste tekniken är den lägre än vad kostnaden är för den extra arbetstiden det medför att arbeta med långsamma produkter.

 

Om ni då har ett hyresavtal får ni den senaste tekniken till samma kostnad som när ni tecknade avtalet, vilket inte bara säkerställer att ni hänger med i teknikutvecklingen, utan också bygger en attraktiv arbetsplats.

 

Vill du veta mer om hur det går till att hyra IT-utrustning? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

Kostnadsfri rådgivning - kontakta oss!