Macforums blogg

Erika Sörum

Marknadschef på Macforum

9 December 2021 9 minuter

Bidra till en bättre miljö - byt in IT och teknik hos Macforum.

Vi på Macforum arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vårt klimatavtryck ska vara så minimalt som möjligt. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda där vi ständigt strävar efter att uppfylla och överträffa kraven som ställs på oss som företag. I det här inlägget kan du läsa mer om vårt miljöarbete och vår inbytestjänst för teknik och elektronisk utrustning – en tjänst som bidrar till en bättre miljö och ett minskat CO2-avtryck.

 

Miljö och hållbarhet är viktigare än någonsin

 

Idag försöker vi människor ständigt att lindra effekterna av det klimatavtryck vi oundvikligen bidrar till. Som företag inom IT-branschen har vi på Macforum ett stort miljöansvar och vi arbetar kontinuerligt med att försöka göra ett så litet klimatavtryck som möjligt och ligga i fas med de globala klimatmålen. Tillsammans med våra samarbetspartners Apple och Foxway, jobbar vi hårt för att även hjälpa kunder med att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Detta arbete sker främst genom våra olika tjänster och lösningar för både privatpersoner och företag, som till exempel vår tjänst för inbyte av teknisk utrustning eller genom hyresupplägg för företag. Vårt miljöarbete är till stor del kopplat till att minska vårt CO2-avtryck – en aspekt som hela tiden blir viktigare för aktörer inom IT-branschen.

Vi arbetar kontinuerligt med att vår organisation ska genomsyras av ett miljötänk – på ett sätt som även gör att våra kunder ska få ett nytt tänk kring miljöfrågor. Vi jobbar för att undvika kortsiktiga och rent budgetstyrda lösningar och investeringar och istället se en investering av teknik ur ett mer långsiktigt perspektiv. Hur kan vi tillsammans bidra för ett så litet klimatavtryck som möjligt? Kan vi på något sätt hjälpa en kund med hela livscykeln av den tekniska utrustningen? Kan vi hjälpa till med ett hyresupplägg för IT-utrustning istället för att köpa ny?

Vidare kan du läsa mer om vårt miljöarbete genom vår inbytestjänst – en möjlighet att byta in gammal IT-utrustning eller teknik när det är dags att skaffa ny! Med hjälp av ett mer ansvarsfullt tänk kring återanvändning eller återvinning kan vi alla bidra till en bättre miljö. Vår inbytestjänst är ett steg i rätt riktning.

 

Macforums inbytestjänst för privatpersoner och företag

 

Avfall från teknisk utrustning är ett av de snabbast växande avfallsområdena i världen och allt fler aktörer har därför börjat se sig omkring efter mer hållbara och resurseffektiva lösningar. Det här har bland annat bidragit till att marknaden för renoverade laptops och datorer i Europa förväntas växa med en årlig hastighet på cirka 12% från år 2019 till år 2027.

Tillsammans med vår samarbetspartner Foxway erbjuder vi på Macforum en inbytestjänst för teknik och IT-utrustning. Tjänsten gör att vi kan ge digitala verktyg och prylar som är trasiga eller inte längre används nytt liv i någon annans händer, eller se till att det får en ansvarsfull och korrekt återvinningsprocess. Vi på Macforum var väldigt tidiga med att erbjuda våra kunder den här tjänsten för både privatpersoner och företag, och våra kunder kan idag nyttja tjänsten genom våra fysiska butiker, i vår e-handel samt via våra företagsrådgivare. Vi är verkligen stolta över tjänsten och strävar ständigt mot en ännu mer miljömedveten organisation. Sedan 2017 har vi skickat över 40 000 enheter vidare till vår samarbetspartner för återanvändning och återvinning. Under 2020 fick över 90 % av alla surfplattor och 87 % av alla Mac-datorer som byttes in hos oss ett "nytt liv".

Hur fungerar inbyte hos Macforum?  

 

Via vår inbytestjänst tar vi emot i stort sett all begagnad eller skadad teknik och IT-utrustning som till exempel mobiler, laptops, surfplattor eller datorer, men även MBB, servers, HDD, routers, kablar, laddare och batterier.  Vi “köper” helt enkelt utrustningen av kunden som får en rabattsumma som sedan dras av vid ett nytt inköp.

Ett inbyte hos oss kan fungera på olika sätt. Om det handlar om att byta in enstaka enheter så har vi en smidig tjänst för detta via köp i vår e-handel. Du värderar din gamla enhet direkt i köpprocessen och därefter dras inbytesvärdet av som en rabatt på ditt nya köp. Läs mer om Inbyte online här. Samma sak gäller om du som exempelvis företagare vill byta in större volymer, men det är oftast enklare om du tar kontakt med en företagsrådgivare som guidar dig genom hela processen. Sker inbytet i en fysisk butik får du hjälp av våra rådgivare som berättar hur processen fungerar för just ditt inbyte.

När vi har mottagit ditt inbyte kontrolleras det först av oss och sedan skickas det vidare till vår partner Foxway som screenar, sorterar och testar produkterna för avgöra hur de ska hanteras vidare. Här fabriksåterställs och kontrolleras till exempel digitala enheter som telefoner och datorer grundligt och de komponenter som fungerar används för att skapa nya, fungerande enheter. Enheter som inte kan återanvändas demonteras och återvinns sedan på ett miljövänligt sätt. Samma sak gäller all form av inbyte – allt kontrolleras och värderas av experter.

Vi ansvarar för att återanvändningen i så hög grad som möjligt sker i säkra och GDPR-godkända anläggningar med hög kvalitet och ISO-certifiering. Det du kan tänka på innan du byter in din teknik eller IT-utrustning är att rensa enheter från användardata samt stänga av och ta bort MDM-system och iCloud.  

Vilka är de främsta fördelarna med inbyte?  

 

Den absolut främsta fördelen med inbytestjänsten är miljöaspekten. Vi tar ett stort ansvar när det kommer till avfallshanteringen av enheter och IT-produkter, där vi genom vår samarbetspartner Foxway säkerställer att återvinningen sker på ett bra sätt. Genom att nyttja vår inbytestjänst riskerar du inte att gamla IT-prylar hamnar på hög och samlar damm i något förråd. Du som företagare kan också stoltsera med CO2-besparingen som gjorts i den årliga hållbarhetsrapporten till exempel.

En annan fördel som nämnts tidigare är GDPR-aspekten. Innehållet i enheterna, framför allt i telefoner och datorer, där information som kan vara känslig företags- eller persondata måste raderas på ett säkert sätt. När du byter in enheter hos oss får du intyg på att raderingen och återställningen genomförs korrekt så att känslig information inte hamnar i fel händer.

Och, det tåls att nämnas igen – att byta in teknik och IT-utrustning har även ekonomiska fördelar, oavsett om du vill köpa ny teknik eller göra ett nytt hyresavtal. Läs om fler fördelar med inbyte här! 

Ta vara på möjligheten att minska ditt CO2-avtryck!  

 

Det är fortfarande många som inte känner till att man kan byta in teknik och IT. Det har däremot fått större uppmärksamhet de senaste åren då klimatfrågor fått högre prioritet inom organisationer och ledningsgrupper. Vi anser att alla arbetsgivare och organisationer bör se till att man gör det man kan för att bidra till en mer hållbar framtid.

Macforums miljöarbete verkar på många olika fronter samtidigt. Den innefattar allt från att öka medvetenheten hos våra kunder till att ständigt förbättra vår Apple-auktoriserade serviceverksamhet. Genom vår inbytestjänst uppmuntrar vi till att lämna in äldre teknik för att ge den nytt liv någon annanstans. Visste du till exempel att en förlängning på ett år av livscykeln på alla smartphones inom EU skulle spara cirka 2,1 miljoner ton CO2 (per år) fram tills 2030? Det motsvarar att man skulle ta bort över cirka en miljon bilar. New call-to-action