Macforums blogg

Joakim Dahlén

Företagsrådgivare på Macforum. Boka möte med mig eller mina kollegor!

21 April 2021 5 minuter

Modern företagstelefoni med molnväxel

Företag som använder en äldre telefonväxel har antagligen känt frustration över höga driftkostnader, bristande flexibilitet och begränsade funktioner. Det är därför många företag börjar söka sig mot den nya teknikens telefoni - där all kommunikation kan samlas i samma molntjänst. I den här artikeln finner du de största fördelarna med den molnbaserade telefonväxeln Telavox som kan integreras i Microsoft Teams. 

 

Äldre växelsystem - större kostnader

Varje dag företag använder en äldre, traditionell telefonväxel är ytterligare en dag där företag inte uppnår full kapacitet. Förutom driftkostnader gömmer sig ofta även alternativkostnader i form av begränsad rörlighet, mindre utrymme för utveckling och försämrad konkurrenskraft. Genom att ta steget och lämna det äldre växelsystemet, och istället investera i en molnbaserad växel, ökar möjligheterna för framtiden. Den nya, modernare formen av telefoni gör att företag på kort tid kan bli mer resurseffektiva och långsiktigt hållbara, samtidigt som arbetet för anställda blir mer smidigt och lätthanterligt.   

 

Telavox - en molnbaserad telefonväxel 

Flexibel och skalbar telefoni 

Fysiska eller äldre telefonväxlar har svårt att klara av toppar och dalar sett till arbetsbelastning, eftersom de bygger på dedikerad och fysisk nätverkskapacitet och därför behöver anpassas utifrån företagets maxbehov. På så vis, om ni kanske har en trafiktopp som bara varar i två veckor, tvingas du ändå betala för den året om. Med en molnväxel som Telavox kan du istället anpassa kapaciteten efter arbetsbelastningen - och endast betala för det du behöver. 

Lägre samtalskostnader

Gamla tiders växlar utgår från allmänt tillgängliga kopplade linjer (PSTN), vilket innebär att samtal räknas ihop på minuttaxa i ett nät med fast kapacitet. Om ni ringer för många samtal eller ett stort antal internationella samtal, skjuter kostnaderna snabbt i höjden. Molnbaserade växlar baseras istället på flexibla datapaket på ett nätverk som är praktiskt taget obegränsat i storlek. Samtalskostnaderna kan därmed reduceras avsevärt.  

Smidigare underhåll och skalbarhet

Lokala abonnentväxlar bygger på den hård- och mjukvara som finns på plats. Om du vill öka kapaciteten, till exempel med mer utrymme på hårddisken eller större nätverkskapacitet, behövs det ny hårdvara. Såväl underhåll som uppgradering av både hård- och mjukvara kräver dessutom ofta extern hjälp från dyra konsulter. Med Telavox sköts allt detta istället hos tjänsteleverantören, där praktiskt taget obegränsad hårdvara och expertkunskap blir tillgängligt till en mycket lägre kostnad. 

Behovet av dyr experthjälp minskar

I takt med att gamla abonnentväxlar blir äldre och nya funktioner läggs till, krävs en alltmer nischad och dyr expertkunskap för att sköta växelns underhåll, vilket också innebär att kostnaderna för underhållet stiger. Genom att använda en molnbaserad växel, och samma molnleverantör för all kommunikation inom företaget, undviks större och spretiga kostnader då allt hanteras sammanhängande. 

Automatiska uppdateringar 

Att lägga till nya funktioner till en lokal växel är dyrt, samtidigt som det medför en hel del praktiska utmaningar. Det här är saker som hårdvarans begränsningar, kravet på specialkompetens, utbildning av användarna , och kanske till och med nya enheter. Allt det här kräver stora resurser och kostar ofta ganska mycket pengar. Med molnbaserade växelsystem får du istället kontinuerligt tillgång till de senaste funktionerna, utan onödig tid på uppdatering eller nya rutiner. Företaget kan därför börja använda växelns nya funktioner och dess intuitiva verktyg direkt vid lanseringen.

Fler och bättre funktioner 

Traditionella system för telefoni saknar nästan alltid funktioner för videosamtal, konferensmöten och chattar. Varför inte dra nytta av en molntjänst som inkluderar alla kommunikationsverktyg som ert företag behöver? Genom att integrera Telavox i företagets befintliga molntjänst för kommunikation, samlas allt under ett och samma tak - direkt i de anställdas smartphone eller laptop.

Undvik fasta och stående investeringar 

Med en fysisk, äldre telefonväxel måste du betala hårdvara i förskott – hårdvara som med tiden förlorar sitt värde. Det handlar om dyr utrustning som i snitt har en livslängd på bara sju år. Dessutom ökar kostnaderna drastiskt då du sannolikt även måste prenumerera för dyra försäkringar och underhåll, samt även betala ytterligare om du vill förändra något i avtalet.  Med en molnväxel slipper du binda upp kapital och du slipper binda dig till ett oflexibelt koncept. I den snabbt föränderliga värld vi lever i är långtidsabonnemang inte en hållbar investering. 

Guiden för att välja rätt molnbaserad växel.