Macforums blogg

Erika Sörum

Marknadschef på Macforum

17 June 2021 6 minuter

Hur har vi på Macforum anpassat oss till arbetslivet på distans?

Många företag har i över ett år arbetat på distans, vilket bland annat gjort att man inte har kunnat träffa sina kollegor fysiskt utan endast interagerat med dom via en skärm. Det här är någonting som aldrig har upplevts tidigare, så många ställer sig säkert frågan - hur har det egentligen påverkat oss socialt, som medmänniskor och arbetskollegor generellt? Vi har ställt några frågor till vår HR-ansvarige Maja för att ge Macforums bild av omställningen och hur vi som företag har anpassat oss internt till den här förändringen.

Behöver du hjälp av en expert? Kontakta oss!

 

Många av oss har nästan uteslutande haft digitala möten i över ett år - hur har det påverkat oss som företag generellt?

 

Vi har varit ganska förberedda på den här transformationen, då vårt arbetssätt och digitala verktyg har gjort att vi sedan tidigare har kunnat ha ett mer mobilt arbetsliv. Hela företaget kunde tack vare det smidigt och snabbt ställa om till ett nästan uteslutande mobilt arbetssätt rakt igenom. Men, samtidigt har såklart även vi lärt oss massor längs vägen. 

 

Fanns det någon strategi för omställningen eller fick det mer lösa sig efterhand? Vad används som plattform för internkommunikation primärt?

 

Både och - vår strategi har successivt fått växa fram i takt med att vi lärt mer längs vägen, som ett tillägg till vår sedan tidigare välfungerande struktur för digitalt arbete. Vi finns ju till exempel idag på fem orter och arbetar en hel del ortsöverskridande. 


För vår internkommunikation och distansmöten använder vi oss primärt av Microsoft Teams, men vi har också testat verktyg som Zoom. Microsoft Teams är det som vi helt klart använder mest, där finns det flera smarta funktioner och applikationer att använda sig av. Vi hade redan innan pandemin en bra struktur i programmet sett olika teams och kanaler i olika arbetsområden, men även såklart lokala kanaler. Det här har verkligen gynnat företaget och gett oss en smidig internkommunikation på distans.

 

hur-har-vi-anpassat-oss-till-arbetslivet-pa-distans-2

 

Hur har chefer och arbetsledare anpassat sig till att leda på distans?

 

De har anpassat sig bra, vissa har varit mer förberedda än andra, då vi har medarbetare som primärt redan jobbar på distans. Det har möjligtvis gått mer tid till interna möten än vad det gjorde tidigare då de "snabba puckarna" ofta uteblivit. Vi har även funnit framgång i att planlägga dagliga kortare avstämningar, för att såväl uppföljning av arbetet, liksom att socialisera och stämma av hur kollegorna mår. Vi får aldrig glömma att ha roligt tillsammans på arbetet och då är de korta avstämningarna viktiga! 

 

Hur har arbetsrelationerna internt förändrats - har de blivit bättre eller sämre?

 

Det digitala mötet kan aldrig ersätta det fysiska, men vissa har kanske ändå fått en tätare kontakt då man nu blivit än mer bekväm att kommunicera på det här digitala sättet. Jag kan se att flera av oss ringer upp varandra över Microsoft Teams med video mer ofta jämfört med tidigare, om än bara för att stämma av något kortare. Det upplevs göra det digitala arbetslivet mer ”levande” och ”verkligt”. 

 

Finns det några risker med att alltid vara ”tillgänglig” digitalt? 

 

Det går inte att undgå att man nästan alltid är online - man liksom vant sig att leva med Microsoft Teams appen på ett helt annat sätt. Samtidigt har vi sedan tidigare en policy avseende just tillgänglighet och kommunikation, då vi vet att det är viktiga aspekter inom vår arbetsmiljö och arbetssituation. Vi ser att dagens tekniska utrustning leder till högre förväntningar på tillgänglighet, samtidigt som det skapar möjligheter till ökad flexibilitet. Det innebär inte att medarbetare på Macforum ständigt förväntas vara uppkopplad, utan här arbetar vi istället med en tydlighet, både internt och externt avseende vilka tider vi är anträffningsbara. Internt arbetar vi exempelvis aktivt med statusfältet i Microsoft Teams för att tydliggöra vart, hur och när vi är tillgängliga.

 

Vad ser du som de största fördelarna med att kunna var mer mobil och träffas digitalt? 

 

Först och främst upplever jag att det har varit nyttigt att få utmana de normer vi haft tidigare, då det som regel är lärorikt och bra att testa nya vägar för att vidga sitt perspektiv. Rent konkret så har vi även funnit stora upp-sidor i att mötas på nya sätt, bland annat genom att ha digitala AW där vi lyckades samla kollegor från alla våra fem orter under en trevlig, rolig och energifylld kväll tillsammans.  

 

Då vi arbetar med innovativa produkter och verktyg för ett mobilt arbetsliv så har det givetvis varit en stor fördel att fler av oss börjat nyttja än fler funktioner och verktyg för det digitala arbetslivet. Som jag tidigare har varit inne på så har även vi lärt mer om oss själva och våra produkter och verktyg för varje dag som går!  

Förbättra kommunikationen i ditt företag.