Macforums blogg

Maria Larsson

Verksamhetschef på Macforum i Borås

8 June 2021 7 minuter

Hur kommer framtidens arbetsplats att se ut?

Det senaste årets plötsliga omställning till distansarbete för kontorsanställda runt om i Sverige har fått många att fundera på hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut. Vi har tagit en titt på flera undersökningar och gjort en framtidsspaning om hur pandemiåret har förändrat synen på "den vanliga arbetsplatsen! 


Pandemin - startskottet för rekordsnabb digitalisering


Den snabba, digitala utvecklingen som redan innan Corona-pandemin gick fort, fick ytterligare en rejäl skjuts när många företag på kort tid tvingades förändra arbetssätt och ställa om till distansarbete. Nu, över ett år senare, så har den digitala vanan aldrig varit högre. Videosamtal, molnbaserade kommunikationsverktyg och digitala tjänster som ligger i molnet är en stor del av arbetsvardagen och det pratas inte längre om “bör vi digitalisera verksamheten" - utan istället om vilken eller vilka digitala verktyg/tjänster som ska användas för att digitalisera arbetet ännu mer. Idag är det få kontorsanställda som måste vara på ett visst ställe för att kunna göra sitt jobb, vilket är en av de främsta anledningarna till att den nya arbetsvardagen kommer att vara mer flexibel.

Utvecklingen av dagens teknik är avgörande för att kunna jobba på distans i framtiden. Det gäller för företag att hela tiden följa med i utvecklingen och anamma de nya verktygen och arbetssätten, då det inte verkar som att digitaliseringen kommer att slå av på takten - snarare tvärtom. Den här situationen, i kombination med att fler än någonsin har fått känna på hur det är att jobba hemifrån på heltid, är den främsta anledningen till att vi har börjat fundera på hur framtidens arbetsplatser kommer se ut. 

Framtidens arbetsplatser  

 

Det är självklart svårt att sia exakt om hur arbetsplatser kommer att se ut när pandemin är över och allt återgår till "det normala". Men, något som flera undersökningar pekar på är att både arbetsgivare och anställda är övertygade om att en ny, mer digitaliserad arbetsvardag är att vänta. Det här beror framför allt på att många organisationer och deras anställda har insett att det faktiskt går att arbeta på distans och att många verksamheter kan bli mer resurseffektiva, samt i många fall få en ökad produktivitet i arbetet.  

 

Att gå ifrån att alltid jobba på kontoret och träffa kollegor varje dag, till att plötsligt enbart ha möten online och i större grad jobba isolerat är en enormt stor omställning. Dock var det undersökningar som redan tidigt visade att många ändå trivdes med att jobba hemifrån och att det fungerade bättre än förväntat. Speciellt tydligt var det för personer som i vanliga fall inte jobbade hemifrån alls. Framför allt uppskattades den ökade flexibiliteten som distansarbete innebär, där det till exempel blir enklare att få ihop det så kallade “livspusslet” . Det ingen däremot kunde förbereda sig på var att pandemin skulle innebära distansarbete i över ett år, något som har påverkat andra delar av verksamheten mer än förväntat. Till exempel har välmåendet bland medarbetare ofta hamnat i skymundan och sociala aspekter som interaktion eller feedback mellan kollegor uteblivit.  

Vad händer med det traditionella kontoret?


Det traditionella kontorets roll i framtiden är något som det spekuleras mycket kring. Kommer kontoret fortsätta vara den självklara platsen för arbete på samma sätt som innan pandemin? Kommer företag behöva ha kvar sina stora kontor nu när allt fler vill jobb på distans och kontorens ytor inte nyttjas fullt ut?  

Flera undersökningar bland kontorsanställda visar att en majoritet fortfarande gärna vill ha ett kontor att gå till, men vill nödvändigtvis inte behöva vara på plats varje dag. En av dessa undersökningar gjordes strax innan årsskiftet 2020/2021 av fastighetsbolaget Castellum, där hela 87 % av deltagarna uppgav att de vill jobba delvis eller heltid på ett kontor i framtiden. Samma undersökning visar att den främsta anledningen till det är att de saknar det sociala och möjligheten att interagera med kollegor utan att behöva använda en skärm. Samma sak visar en undersökning av Stockholms Handelskammare, där arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor fått svara på frågor om framtidens arbetsplatser. Här visar statistik till exempel att många anser att fysiska arbetsplatser behövs, men att cirka tre dagar i veckan på kontoret är det bästa alternativet. 

Den troliga slutsatsen av det är att kontoret fortsatt kommer ha en viktig roll för kontorsanställda även i framtiden, men snarare i form av att det är ett bra ställe att ses på,  skapa relationer på och få vara social tillsammans med sina kollegor, än ett ställe som du måste vara på för att kunna göra ditt jobb på bästa sätt.

 

sa-tror-vi-att-framtidens-arbetsplats-kommer-se-ut-2 


Framtidens arbete kräver mer flexibilitet

Av allt att döma så pekar de flesta undersökningarna på att många kommer att vilja fortsätta ha möjlighet för distansarbete även i framtiden - kanske inte varje dag, men ett par dagar i veckan. Kontorsanställda kommer därför att behöva och kräva mer flexibilitet i sitt arbete, vilket kommer att ställda nya krav på arbetsgivare. Först och främst så gäller det att se till att anställda har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt arbete så bra och effektivt som möjligt - var de än befinner sig. Här blir företagets IT-miljö och de anställdas arbetsredskap avgörande för ett framgångsrikt arbete på distans. 

 

Vill du veta mer om hur vi på Macforum skräddarsyr och anpassar säkra lösningar för företag som vill möta de anställdas ökade behov av flexibilitet? Tveka inte att höra av dig - vi har utrustningen för både kontoret och distansarbetet!

New call-to-action