Macforums blogg

Maria Larsson

Verksamhetschef på Macforum i Borås

9 December 2021 8 minuter

Inbyte av Apple-produkter och annan teknik hos Macforum

Macforum och Apple jobbar aktivt med miljöfrågor tillsammans med kunder, partners, leverantörer och anställda, fast beslutna om att både uppfylla och överträffa kraven som ställs på oss som företag. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete och vår inbytestjänst för Apple-produkter och annan elektronisk utrustning – en tjänst som bidrar till en bättre miljö och ett minskat CO2-avtryck, samtidigt som det är bra för din plånbok.

 

Miljö och hållbarhet viktigare än någonsin

 

Idag försöker vi människor ständigt att lindra effekterna av det klimatavtryck vi oundvikligen bidrar till. Som företag inom IT-branschen har vi på Macforum ett stort miljöansvar och vi arbetar kontinuerligt med att försöka göra ett så litet klimatavtryck som möjligt och ligga i fas med de globala klimatmålen. Tillsammans med våra samarbetspartners Apple och Foxway jobbar vi även hårt för att hjälpa våra kunder med att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Arbetet sker främst genom våra olika tjänster och lösningar, för både privatpersoner och företag, som till exempel vår tjänst för inbyte av teknisk utrustning. Vårt miljöarbete är till stor del kopplat till att minska vårt CO2-avtryck – en aspekt som hela tiden blir viktigare för aktörer inom IT-branschen.

Vi arbetar kontinuerligt med att vår organisation ska genomsyras av ett miljötänk – på ett sätt som även gör att våra kunder ska få ett nytt tänk kring miljöfrågor. Med vår tjänst för inbyte av IT-utrustning och teknik jobbar vi för att undvika kortsiktiga lösningar och investeringar, för att istället se en investering av teknik ur ett mer långsiktigt perspektiv. Kan vi tillsammans göra ett så litet klimatavtryck som möjligt? Här är en av lösningarna vår inbytestjänst som hjälper kunder att ta vara på hela livscykeln av sin tekniska utrustning.

Ta vara på möjligheten att minska ditt CO2-avtryck  

 

Det är fortfarande många som inte känner till att det går att byta in teknik och IT. Det har däremot fått större uppmärksamhet de senaste åren då klimatfrågor fått högre prioritet inom organisationer och ledningsgrupper. 

Macforums miljöarbete verkar på många olika fronter samtidigt. Den innefattar allt från att öka medvetenheten hos våra kunder, till att ständigt förbättra vår Apple-auktoriserade serviceverksamhet. Genom vår inbytestjänst uppmuntrar vi till att lämna in äldre teknik för att ge den nytt liv någon annanstans. Visste du till exempel att en förlängning på ett år av livscykeln på alla smartphones inom EU skulle spara cirka 2,1 miljoner ton CO2 (per år) fram tills 2030? Det motsvarar att man skulle ta bort över cirka en miljon bilar. 

 

Inbytestjänst för företag – så fungerar det

 

Avfall från teknisk utrustning är ett av de snabbast växande avfallsområdena i världen och allt fler aktörer har därför börjat se sig omkring efter mer hållbara och resurseffektiva lösningar. Det här har bland annat bidragit till att marknaden för renoverade laptops och datorer i Europa förväntas växa med en årlig hastighet på cirka 12% från år 2019 till år 2027. Här är Apple en ledande leverantör och hos Macforum kan du byta in dina produkter.

Tillsammans med Apple och vår samarbetspartner Foxway erbjuder vi en inbytestjänst för teknik och IT-utrustning. Tjänsten gör att vi kan ge digitala verktyg och prylar som är trasiga eller inte längre används nytt liv i någon annans händer eller se till att det får en ansvarsfull återvinningsprocess. Våra kunder kan nyttja tjänsten genom våra fysiska butiker, i vår e-handel, samt via våra företagsrådgivare. Vi emot i stort sett all begagnad eller skadad teknik och IT-utrustning som till exempel mobiler, laptops, surfplattor eller datorer, men även MBB, servers, HDD, routers, kablar, laddare och batterier. Sedan 2017 har vi skickat över 40 000 enheter vidare till vår samarbetspartner för återanvändning och återvinning. Under 2020 fick över 90 % av alla surfplattor och 87 % av alla Mac-datorer som byttes in hos oss ett "nytt liv".

Inbyte-grafik

Ett inbyte kan fungera på olika sätt. Ska du byta in enstaka eller flera enheter värderar du dessa direkt i köpprocessen – därefter dras inbytesvärdet av som en rabatt på ditt nya köp. Det enklaste är däremot om du tar kontakt med en företagsrådgivare som guidar dig genom hela processen. Om inbytet sker i en fysisk butik får du hjälp av våra rådgivare som berättar hur processen fungerar för just ditt inbyte.

När vi har mottagit ditt inbyte skickas det vidare till vår partner Foxway som screenar, sorterar och testar produkterna för avgöra hur de ska hanteras vidare. Här fabriksåterställs och kontrolleras till exempel digitala enheter som telefoner och datorer grundligt och de komponenter som fungerar används för att skapa nya, fungerande enheter. Enheter som inte kan återanvändas demonteras och återvinns sedan på ett miljövänligt sätt. Samma sak gäller all form av inbyte – allt kontrolleras och värderas av experter.

Vi ansvarar för att återanvändningen i så hög grad som möjligt sker i säkra och GDPR-godkända anläggningar med hög kvalitet och ISO-certifiering. Det du kan tänka på innan du byter in din teknik eller IT-utrustning är att rensa enheter från användardata samt stänga av och ta bort MDM-system och iCloud.  

 

Vilka är de främsta fördelarna med inbyte?  

 

Den absolut främsta fördelen med inbytestjänsten är miljöaspekten – vi tar ett stort ansvar när det kommer till avfallshanteringen av enheter och IT-produkter. Genom att nyttja vår inbytestjänst riskerar du inte att gamla IT-prylar hamnar på hög och samlar damm i något förråd. Du som företagare kan också stoltsera med CO2-besparingen som gjorts i den årliga hållbarhetsrapporten till exempel.

En annan fördel som nämnts tidigare är GDPR-aspekten. Innehållet i enheterna, framför allt i telefoner och datorer, där information som kan vara känslig företags- eller persondata måste raderas på ett säkert sätt. När du byter in enheter hos oss får du intyg på att raderingen och återställningen genomförs korrekt så att känslig information inte hamnar i fel händer.

Och, det tåls att nämnas igen – att byta in teknik och IT-utrustning har även ekonomiska fördelar, oavsett om du vill köpa ny teknik eller göra ett nytt hyresavtal. Läs om fler fördelar med inbyte här! New call-to-action