Macforums blogg

Joakim Dahlén

Företagsrådgivare på Macforum. Boka möte med mig eller mina kollegor!

17 May 2021 4 minuter

Öka företagets effektivitet med telefoni i molnet

Att göra kommunikation lättillgänglig och smidig i sin molnplattform för chatt, videosamtal och telefonsamtal bidrar till ett mindre krångligt och resurskrävande arbete - både internt mellan kollegor och externt med kunder. I den här artikeln kan du läsa om hur Telavox, en integrationslösning av telefoni i Microsoft Teams, möjliggör för ditt företag att samla alla essentiella kommunikationsverktyg på en och samma plats. 


Interagera istället för att använda flera program  

Molntjänster för kommunikation har aldrig varit viktigare, då arbetsgivare nu måste göra allt som krävs för att verksamheten och de anställdas arbete ska fungera som vanligt. Tidigare har normen varit att nästan alla företag använt olika program för chatt, videosamtal och utgående samtal - men det finns nu integrationslösningar som gör att ditt företag kan sköta all kommunikation via molnet. Med hjälp av molnväxeln Telavox, som integreras i Microsoft Teams, samlas all företagskommunikation på samma ställe - i ett lättanvänt och sömlöst verktyg.  


Telavox samtalsfunktioner

Alla inkommande samtal notifieras och kan besvaras direkt i Microsoft Teams. Det går även att överföra samtal till andra användare som är anslutna till Microsoft Teams eller till fasta nummer. Telavox gör det även möjligt för användare att kontrollera nummerpresentationen i Microsoft Teams. Det innebär att användaren själv kan bestämma vilket nummer som ska visas - det fasta kontorsnumret, mobilnumret eller företagets växelnummer.

 

Genom integrationen kan du i molnet se kontaktuppgifter och ringa till alla dina kontakter, oavsett om de använder Microsoft Teams eller inte. Alla kontakter hämtas från Outlook Exchange, vilket gör att de kan nås på mobil- eller fastnummer. 

Effektiv och smidig telefonväxel

Ett inkommande samtal till växeln ringer på båda klienterna, vilket gör att medarbetare själva kan bestämma vad som fungerar bäst - om användaren själv vill besvara samtalet, sända det vidare till en kollega eller överlåta det till företagets växel. 

 

Användare kontrollerar sin egen Telavox-profil i Microsoft Teams. Användare kan även ta del av inspelningar, hantera nummervisning, lyssna av röstmeddelanden och se listan över inkommande samtal. Via Telavox finns även all PBX-statistik i Microsoft Teams.  

Fyra steg för att installera integrationen

  • Se till så att din Microsoft-licens stödjer integration med telefoni.
  • Kontrollera om ett tillägg för telefoni (e-licenser) eller tillägget Business Voice från Microsoft behövs.
  • Din Telavox Advisor konfigurerar växeln för att etablera direct routing med Microsoft 365 - därefter skickas telefonnumren ut
  • Konfigurera användarna i Microsoft 365 och Telavox adminportal.
  • Klart! Nu är er telefonilösning kopplad till användarna och telefonnumren i systemet.

När telefonilösningen är kopplad till ert Microsoft Teams finns användarna nu i den tillhörande Telavox-appen. Här loggar man enkelt in med sitt Microsoft-konto, vilket även gör att kalendrar och kontakter automatiskt synkas med Microsoft Teams.

Vill du veta mer om hur en molnbaserad telefonväxel kan effektivisera kommunikationen i ditt företag? I den här nedladdningsbara guiden går vi igenom vikten av samarbete i dagens organisationer och ger rekommendationer om hur företag kan bygga upp all kommunikation direkt i Teams – från växel och telefoni till videochatt och CRM.

New call-to-action