Macforums blogg

Martin Barregård

VD på Macforum

4 minuter

Så räknar du hem modern IT, del 3, processer

Bättre samarbete, smidigare arbetsdagar, enklare rekrytering och nöjdare medarbetare är bara några av anledningarna till att företag borde modernisera sin IT-miljö. I den tredje och sista delen av vår artikelserie “Så räknar du hem modern IT”, fokuserar vi på hur det leder till snabbare produktutveckling och minimerar tiden som VD behöver lägga på it-strul.

 

I den första delen av vår artikelserie skrev vi om hur du kan räkna hem modern it när det kommer till rekrytering. Den andra delen handlade om hur medarbetare blir mer produktiva och sjukskriver sig mer sällan när de får möjlighet att jobba på distans. Nu har turen istället kommit till processer. 

 

Behöver du hjälp av en expert? Kontakta oss!

 

Snabbare produkt- och tjänsteutveckling med förbättrade processer

I en tid som idag, när kunder och konsumenter ständigt blir mer otåliga och ställer högre krav på kvalitet och snabbare leveranser, har konkurrensen mellan företag i de flesta branscher blivit stenhård. En kund som känner att ett företag eller en leverantör inte lever upp till hens förväntningar kommer utan att blinka se sig om efter andra alternativ.

 

Det här gör att företag måste kunna leverera fortare än någonsin, vilket i sin tur kräver smidiga, snabba processer och rätt verktyg. Med hjälp av den digitala teknik som finns idag kan du vässa dina processer på flera sätt, som i slutändan gör att du kan lyckas med snabbare produkt- och tjänsteutveckling. Till exempel kan du korta ner ledtiderna genom att du snabbt får bra beslutsunderlag, utifrån hur era digitala processer presterar. Dessa processer kan du nämligen mäta på ett helt annat sätt än analoga processer. Här kan du följa vem som gör vad, hur lång tid det tar och så vidare, och automatiskt få rapporter skickade till dig med den informationen. Det gör att du kan ta beslut byggt på insikter, snarare än magkänsla. Men det gör också att du snabbare upptäcker eventuella flaskhalsar och utifrån det effektivisera processen ytterligare. 

 

Mindre tid går åt till IT-strul

Det går tyvärr inte att komma ifrån att äldre, ofta tyngre och trögare system är betydligt mer benägna att strula, än de nyare versionerna. Det är inte helt ovanligt att den här typen av system kraschar, tar lång tid att starta upp eller kräver långa uppdateringstider.

 

För de medarbetare som har tillgång till modern IT kommer arbetsdagarna bli betydligt smidigare, inte enbart för att att dagens teknik är mer lätthanterlig och enklare, den erbjuder också möjligheten till flexibelt arbete och effektivare processer. I slutändan gör det förstås även att VD:n slipper huvudbry över just IT-miljön, eftersom riskerna för att den moderna miljön strular är minimal. Om du dessutom har bra processer på plats för hur och när ni ska använda vilket system/verktyg,  så kommer både VD och medarbetare spara in värdefull tid. 

  

Sammanfattning

Genom att modernisera sin IT miljö har företag stora vinster att göra. Dagens moderna IT erbjuder till exempel möjlighet för medarbetarna att arbeta mer flexibelt, vilket i det långa loppet oftast leder till att de känner sig mer nöjda och stannar längre på företaget. I den tredje och sista delen av vår artikelserie "Så räknar du hem modern IT" har vi tittat närmare på hur moderna processer kan leda till snabbare produkt - och tjänsteutveckling och  minska tiden som VD behöver lägga på IT-strul. 

 

 Vill du ta reda på hur mycket du kan tjäna på modern IT i kronor och ören? Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp av en expert? Kontakta oss!