Macforums blogg

Maja Lüppert

HR/Miljöansvarig på Macforum

24 November 2022 7 minuter

Macforums arbete för att bidra till en bättre miljö

På Macforum arbetar vi aktivt och engagerat med miljö- och klimatfrågor för att ta vårt samhällsansvar. Produkterna vi säljer är inte bara världens bästa – de är också tillverkade med miljön i åtanke. I det här inlägget kan du läsa mer om hur vi arbetar och om hur våra tjänster och produkter bidrar till en minskad klimatpåverkan.

 

Tillsammans med Apple jobbar vi för att minska klimatavtrycket 


Vi har flera tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö. Tillsammans med Apple erbjuder vi tjänster och produkter som till exempel inbyte och hyra av IT-utrustning och teknik. Det här förlänger både enheters livscykler och minskar utvinningen av nya material ur jordskorpan. Vi tar stort ansvar för att varje steg vi tar är i en riktning mot mindre miljöpåverkan. 

 

Sedan september 2022 är Macforum miljödiplomerade 


Vi är en miljödiplomerad aktör – men, det innebär inte att vi är nöjda. Därför höjer vi hela tiden ribban och ser miljödiplomeringen som vår lägsta nivå. Vi kommer fortsätta att engagera oss i miljö- och klimatfrågor och arbeta aktivt med att minska vår miljöpåverkan och förbättra våra miljöpositiva tjänster som inbyte, hyra, service, reparation och källsortering.

Vi är riktigt stolta över vårt miljöarbete och för att ytterligare förbättra oss har vi tillsatt en miljögrupp bestående av representanter från verksamhetens olika delar. Miljögruppens primära arbete är behålla och förbättra vår miljödiplomering, samt se till att Macforum avancerar och blir ännu bättre inom miljö- och klimatarbetet.

 

Miljöarbete tillsammans med Apple 


I samarbete Apple har vi på Macforum ett miljöarbete som genomsyras av hållbarhet. Vår målsättning är att öka medvetenheten hos våra kunder och se till att de nyttjar vår auktoriserade serviceverksamhet och tjänster som gynnar miljön. Det kan till exempel vara arbetet med att reparera trasiga enheter, gör att du slipper köpa nytt. Vårt samarbete bidrar helt enkelt till ett minskat koldioxidutsläpp och en bättre värld.


De senaste åren har Apple gjort en hel del för att bidra till en minskad miljöpåverkan. Vid de två senaste iPhone-lanseringarna har de till exempel valt att ta bort den medföljande strömadaptern i förpackningen, vilket har gjort att många strömadaptrar och laddningskablar återanvänts istället för att samlas på hög. De har också minskat storleken på iPhone-förpackningen avsevärt, något som har bidragit till ett mindre antal transporter.

Mer om Apples engagemang för miljön kan du läsa om här.


Inbytestjänst för både företag och privatkunder


Hos Macforum har du som privatperson, liksom företagskund, möjligheten att ta del av vår inbytestjänst och lämna in gamla enheter för att ge dem nytt liv någon annanstans. Macforums inbytestjänst är en framstående tjänst för att vi ska bidra till en minskad miljöpåverkan. Givetvis appliceras denna inbytestjänst internt och samtliga arbetsverktyg som inte används skickas vidare till vår kvalificerade inbytespartner.

 

Under 2022 har över 90% av alla surfplattor som Macforum tagit in fått nytt liv. Dessutom har dryga 87% av alla inbytta Mac-datorer återanvänts av nya ägare och närmare 80% av alla klockor och telefoner har fått nya användare världen över. Dessa siffror är bara några exempel på vad vår tjänst för inbyte har bidragit med. 

 

Interna utbildningar om klimatet, miljön och avfallshantering


På Macforum erbjuder vi våra kunder en årlig co2-rapport om hur mycket co2 som gått åt att tillverka de Apple-enheter som kunden köpt av oss under året. På detta sätt hjälper vi våra företagskunder att leverera pricksäkra miljörapporter i enligt med kraven som ställs på deras kunder och andra intressenter.
Vi kommer aldrig att vara fullärda, det är vi väl medvetna om. Men, vi förstår vikten av att aktivt erbjuda våra medarbetare utbildningstillfällen och workshops avseende miljöarbete och hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle.

Exempelvis bygger vår interna rutin för avfallshanterings 
på att informationsspridning och tydlighet för att skapa en ökad medvetenhet hos oss själva och våra medarbetare. Vi strävar efter att minska uppkomsten av avfall och vi vill säkerställa och möjliggöra att avfallssorteringen sker på ett korrekt sätt. Detta är något vi arbetar med att förbättra och utveckla kontinuerligt med hjälp av vår dedikerade miljögrupp som finns representerad på samtliga orter där vi är verksamma – Borås, Halmstad, Jönköping, Karlstad och Göteborg. Några av punkterna vi arbetar med är: 

  • Att ställa höga krav på våra leverantörer där vi ser till att de tjänster och produkter vi köper in ska vara godtagbara ur ett miljöperspektiv.

  • Säkerställa att vi köper in kaffe som är 100% kravmärkt och 100% Fairtrade certifierat, vilket bidrar till att skapa bättre förutsättningar för dem som tillverkar kaffet.

  • Säkerställa att vi alltid köper in ekologiska livsmedel.

  • Värna om att våra medarbetare eller kunder inte ska utsättas för farliga kemikalier, därför är våra arbetskläder som används av vår butikspersonal tillverkade i 100% ekologisk bomull, liksom våra papperskassar och presentförpackningar är miljömärkta.

 

Ambitiösa målsättningar och krav på vår verksamhet


När vi fattar beslut ska miljöaspekten alltid tas i beaktning. Något vi har fokuserat mycket på den senaste tiden är vår energiförbrukning, där vi av förklarliga skäl (även med rådande elpriser i beaktning) aktivt försöker hålla nere energiförbrukningen i våra lokaler. Organisationen har därför beslutat att i slutet av 2023 ska vi, i den mån vi har möjlighet, ha bytt ut all belysning som går på glödlampor till LED-belysning i samtliga av våra lokaler. Att tillägga är även att den el som vi köper in idag är 100% förnybar.

Vi vet att vi behöver utmana oss för att vara bäst på det vi gör. Som en del av arbetet med miljödiplomeringen förväntas vi som arbetsgivare och arbetsplats definiera mål för vårt miljöarbete, både på kort och lång sikt.

 

 

New call-to-action