Macforums blogg

Joakim Bank

Försäljningschef på Macforum

26 March 2019 5 minuter

Så påverkar nöjda medarbetare företagets lönsamhet positivt.

Ett företags medarbetare är deras viktigaste tillgång, och därför att det är viktigt att de trivs och är nöjda. Ur ett företagsperspektiv finns det dock fler anledningar till att aktivt jobba för nöjda medarbetare, till exempel kan ett stort engagemang leda till bättre kundrelationer som i slutändan höjer lönsamheten.

 

Ladda ner vår guide om hur 5 områden kan göras enklare med digitala verktyg och processer >

 

Lägre kundlojalitet på grund av att konkurrensen hårdnar

Nöjda och lojala kunder är avgörande för ett företags lönsamhet. Men idag är konkurrensen stenhård, vilket gör det svårare än tidigare att både skaffa nya och behålla befintliga kunder. Dagens kunder “hoppar" mer mellan leverantörer, de är mer villiga att se sig som om efter andra lösningar när de är missnöjda. Att jämföra tjänster, produkter och leverantörer med varandra, och hitta flera företag som gör ungefär samma saker är lättare än någonsin.

 

Detta ställer krav på företag att sticka ut från mängden och ta chansen att skapa sig de konkurrensfördelar som det innebär att erbjuda en riktigt bra kundupplevelse. Nöjda kunder är viktiga, och de behöver även vara lojala. Så lojala att de kommer tillbaka till dig gång på gång, trots att det finns liknande alternativ precis runt hörnet.

 

Nöjda medarbetare gör ett bättre jobb

Medarbetare som känner sig behövda, uppskattade och trivs med vad de gör kommer automatiskt att göra ett bättre jobb än de som är missnöjda och inte känner samma arbetsglädje. Det är egentligen ganska logiskt att engagemanget och motivationen för att göra "det lilla extra” blir starkare hos personer som känner sig nöjda, något det kanske inte alltid finns kraft till när motivationen tryter och något skaver. Ofta jobbar även de som känner sig nöjda mer effektivt, vilket påverkar företagets lönsamhet positivt i slutändan.

 

Engagerade medarbetare ger lojalare kunder

Som vi skrev ovan är kunderna inte lika lojala längre. Det är här dina nöjda och engagerade medarbetare kommer in i bilden och blir en viktig faktor. En undersökning gjord av företaget Brilliant Future visar tydligt att ett bra arbetsklimat och engagerade medarbetare är två av de viktigaste faktorerna för ett företags tillväxt och lönsamhet. I undersökningen jämförde de tre case med varandra och gruppen som hade de mest engagerade personerna hade betydligt mer lojala kunder än den grupp som innehöll mer uttråkade medarbetare.

 

Det säger en hel del om hur viktigt det är att medarbetarna känner ett högt engagemang, att de bryr sig om företaget, kundrelationerna och det resultat ni tillsammans uppnår. 

 

Nöjda medarbetare är goda ambassadörer för företaget

I många branscher idag är det arbetstagarens marknad. Det i kombination med att människor ställer högre krav på sina arbetsgivare än tidigare gör att företag kontinuerligt behöver jobba aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. De medarbetare som känner sig nöjda, uppskattade och trivs på sin arbetsplats kommer automatiskt bli bra ambassadörer för ditt företag och prata gott om er till andra. Idag, när rekommendationer från andra vi känner väger tungt bör företag inte underskatta vikten av ambassadörer.

 

Dessutom fungerar word-of-mouth lika bra för att hitta nya kunder som att attrahera nya talanger.

 

Sammanfattning

Medarbetare är företagets främsta tillgång och därför är det viktigt att de trivs och mår bra på jobbet. Men utöver det finns det andra positiva effekter med nöjda medarbetare, de påverkar även företagets lönsamhet positivt genom ett högt engagemang och riktigt bra kundupplevelser som skapar nöjda och lojala kunder.

 

Vill du läsa mer om vilka vanliga flaskhalsar på ett kontor som skulle kunna effektiviseras genom digitala verktyg och processer? Ladda ner vår guide!

 

Ladda ner vår guide