Macforums blogg

Maja Lüppert

HR-ansvarig på Macforum

24 August 2021 6 minuter

Skapa rätt förutsättningar för framtidens arbetsplats.

I höst kommer vi att uppleva stora förändringar i hur företag väljer att utforma sina arbetsplatser. Många arbetsgivare planerar att låta anställda återgå till mer normala rutiner, som till exempel att jobba från kontoret igen, samtidigt som möjligheten till distansarbete nästan ses som en självklarhet. I det här blogginlägget lyfter vi saker som vi tror kommer att vara viktiga för arbetsgivare när det gäller att fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden, genom att skapa rätt förutsättningar både på det fysiska kontoret och för arbete på distans. 


Att återuppfinna arbetsplatsen efter pandemin


Under en tid framöver kommer det sannolikt råda en stor ovisshet kring om man ska återgå till det mer traditionella arbetssättet eller om jobbet fortsatt kommer att vara mestadels digitalt. Något som däremot är helt säkert är att nästan alla arbetsgivare kommer att få den eminenta uppgiften återuppfinna en ny version av arbetsplatsen, som också är mer anpassad efter anställdas behov. Flera undersökningar visar nämligen att traditionella arbetsplatser, där man ska vara på plats fem dagar i veckan under kontorstider, med all säkerhet snart är ett minne blott. Faktum är att distansarbete i många fall har fungerat mycket bättre än väntat.

Så, frågan många nu ställer sig är vad den här utvecklingen kommer att leda till? Hur kan arbetsgivare skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsplatsen, där man får ut maximalt av det fysiska kontoret och samtidigt kan erbjuda anställda att jobba på distans? Nedanför listar vi ett antal saker som vi tror kommer att vara avgörande för arbetsgivare framöver!  

Gör arbetet för anställda mer flexibelt 

Det som är mest framträdande i många undersökningar är att anställda fortsatt kommer vilja ha möjligheten att arbeta mer flexibelt även efter pandemin. Det här gör flexibilitet till en avgörande faktor för arbetsgivare - både för att behålla anställda och för att fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden. Kraven på ökad flexibilitet gör att rutiner och arbetssätt kommer behöva anpassas för att verksamheter ska vara hållbara och långsiktiga. 

 

Investera i rätt teknik och produkter 

 

Att ha rätt teknik är en avgörande faktor för att anställda ska kunna göra sitt arbete så bra och effektivt som möjligt - oavsett om de befinner sig på kontoret eller på hemmakontoret. Därför är det viktigt att arbetsgivare förstår verksamheten och kan erbjuda de anställda det som faktiskt behövs. Här är till exempel verksamhetsanalyser och medarbetarundersökningar enkla metoder för att ta reda på vilken teknik som behövs rent generellt, men även vad som behövs inom mer nischade områden. 

Något som också är minst lika viktigt är att arbetsgivare ser över andra produkter eller verktyg som behövs för att underlätta för anställda. Till exempel så har många arbetsgivare successivt, framför allt en bit in i pandemin, börjat inse att anställda jobbat i miljöer med bristfälliga ergonomiska förutsättningar, med allt från dåliga stolar och skrivbord, till dåligt ljus och  störande bakgrundsljud. Det här är saker som kan påverka anställda både fysiskt och psykiskt. 

Tydliga riktlinjer och bra ledarskap

För att en arbetsplats ska fungera så bra som möjligt efter en förändring måste det finnas tydliga riktlinjer. Hur mycket ska det fysiska kontoret användas och hur mycket distansarbete tillåts? Ska kontoret vara en mötesplats ett par dagar i veckan eller ska det vara den huvudsakliga utgångspunkten? Kort och gott - hur skapar vi en välfungerande kombination av både fysiskt och digitalt arbete? Här är det viktigt att involvera medarbetare från olika avdelningar, så att fler känner att förutsättningarna svarar till behoven. Här kan det vara bra att använda sig av medarbetarundersökningar för att få ett bra underlag. 

Rätt förutsättningar på både kontoret och hemmakontoret 


Det finns både för- och nackdelar med att jobba på distans. Många upplever att de har haft lättare att arbeta mer koncentrerat och effektivt på distans, medan andra upplever att avsaknaden av "vanliga" rutiner och det fysiska mötet med kollegor dragit ner betyget på distansarbetet avsevärt. Det är därför viktigt att försöka skapa så liknande förutsättningar som möjligt både på hemmakontoret och på det traditionella kontoret, exempelvis genom att erbjuda anställda att få hem kontorsmöbler.  

För kontorets räkning gäller det att fokusera på själva upplevelsen - varför ska medarbetare välja att åka in till kontoret? Hur skapar vi ett kontor som erbjuder en attraktiv arbetsmiljö? Det kan exempelvis handla om att anpassa kontorsytor för ett mer avskilt arbete med mer lugn och ro, något som med all sannolikhet kommer behövas då till exempel digitala möten kommer att användas flitigt även efter pandemin. Arbetsplatser måste lyckas med att fläta samman fysiska, digitala och sociala aspekter, då platsen är en viktig plattform för kultur och gemenskap. 

 

Kontakta oss 

 

Behöver ditt företag hjälp på traven att utforma arbetsplatsen i höst? Vi på Macforum skräddarsyr och anpassar lösningar för alla typer av verksamheter! Tveka inte att höra av dig - vi har utrustningen för både kontoret och distansarbetet!

Mac vs. PC? Ladda ner checklistan