Macforums blogg

Joakim Bank

Försäljningschef på Macforum

5 minuter

[Undersökning] Stort IT-utrustningsslöseri råder.

Hur vi alla kan minska vår klimatpåverkan genom mer miljövänliga val har inte minst sedan förra årets rekordvarma sommar varit ett mycket aktuellt diskussionsämne. Kanske är det bland företagen som det finns störst förbättringspotential. Det jag tänker på är att så många som 53 procent av företagen skrotar sin IT-utrustning när det är dags att skaffa ny - något som i slutändan både blir dyrt och är dåligt för miljön.

 

Siffran ovan kommer från Inrego, som är aktiva inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter. För några år sedan - år 2015 - lät de göra en TNS Sifo-undersökning bland IT-chefer på 200 företag och myndigheter för att ta reda på mer kring deras teknikanvändning och hantering av teknik.

 

Kontakta oss för rådgivning kring hur du på ett miljövänligt och förmånligt sätt hyr IT-utustning >

 

Majoriteten av företagen skrotar sin IT-utrustning

Undersökningens resultat visade anmärkningsvärda siffror:

  • Hela 53 procent av företagen skrotar sin IT-utrustning när det är dags att skaffa ny.
  • Ytterligare sex procent placerar utrustningen i ett skåp eller förråd där de dessvärre snabbt blir bortglömda och samlar damm.

Detta alltså istället för att utrustningen återanvänds, trots att det i stort sett alltid finns andra företag eller privatpersoner som är i stort behov av hårdvaran. Ett bra exempel på hur företag bör göra är att hyra sin IT-utrustning istället för att köpa den. 

 

Företag byter ut mobiltelefoner vartannat år eller oftare

Undersökningen visar även att 44 procent av företagen byter ut sina mobiltelefoner vartannat år eller oftare. Det innebär att telefonerna ofta har mycket kvar att ge när de byts ut - men trots det skrotas dem. Fungerande produkter som kastas bort är inte bara ett sämre val för miljön, det finns också ekonomiska vinster att göra genom att till exempel sälja vidare. En mobiltelefon som är 1-1,5 år gammal har fortfarande ett helt okej ekonomiskt värde. Ändå uppgav endast åtta procent av företagen i undersökningen att de säljer sina mobiltelefoner vidare.  Även här finns det alltså stora ekonomiska besparingar för företagen att göra. 

 

Fokusera på kärnverksamheten

Och kanske är det inte så konstigt att företagen inte säljer vidare, eftersom de vill fokusera på sin kärnverksamhet. I alla fall känner jag väldigt få företag som säljer kontorsmöbler eller tv-skärmar när de flyttar till nya lokaler. Men vill man, eller kan man inte se till att sälja, finns alltid möjlighet att ingå ett avtal med en leverantör som ger en kickback på utrustning som de säljer vidare. Kontakta oss gärna om det verkar intressant för er!

 

Ett ännu större värde som går förlorat idag? 

Tyvärr har jag inte lyckats hitta nyare siffror för Sverige. Men enligt Forbes ökar högen med dataskrot med 5 procent varje år, och i slutet av förra året vägde den cirka 50 miljoner ton. Så med tanke på att det år 2015 inte var lika vanligt med smartphones, surfplattor och laptops som idag är det mycket troligt att det idag råder ännu större slöseri (i alla fall i totala siffror) och ännu större förlorat värde för företagen. 

 

Sammanfattning

Enligt en TNS Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Inrego år 2015 uppgav 53 procent av företagen att de kastar sin IT-utrustning när det är dags att köpa ny. 44 procent av företagen uppger också att de byter mobiltelefoner vartannat år eller oftare, samtidigt som endast åtta procent säljer de gamla vidare.  Det finns alltså stora vinster för företag att göra, både ur ett ekonomiskt och ett miljövänlig perspektiv genom att ta bättre hand om sin gamla IT-utrustning. 
 
Gamla datorer eller läsplattor behöver inte längre ligga och samla damm i ett skåp och kan med fördel användas av organisationer eller personer som är i betydligt större behov av det. Kostnadsfri rådgivning - kontakta oss!