Macforums blogg

Martin Barregård

VD på Macforum

6 minuter

Så skapar du en mobil arbetsplats - 3 tips.

Fördelarna med en mobil arbetsplats är flera. Idag, när tekniken möjliggör ett mer flexibelt och mobilt arbete finns det egentligen få anledningar till att inte utnyttja den möjligheten. Men hur gör du för att skapa en mobil arbetsplats i praktiken? Vi ger dig tipsen.


En mobil arbetsplats gör medarbetarna mer effektiva eftersom det ger dem möjlighet att jobba mer flexibelt, till exempel genom att svara på det där viktiga mejlet utan att behöva sitta på kontoret för att det ska vara möjligt. En annan stor vinst som varje företagsledare bör ta i beaktning är att flexibiliteten en mobil arbetsplats innebär ger nöjdare medarbetare.

Ladda ner guiden om digital effektivisering

Det gör att det blir lättare att få ihop vardagslivet, och i en tid som idag då gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut allt mer har det blivit viktigare för många av oss att kunna arbeta mer flexibelt.  Men inte nog med det, en mobil arbetsplats kan till och med vara den avgörande faktorn för att lyckas attrahera ny kompetens, en vanlig utmaning för företag idag. Framför allt för den yngre generationen kommer den flexibilitet som en mobil arbetsplats möjliggör smälla högt när de väljer arbetsgivare. 

 

Så hur skapar du en mobil arbetsplats rent konkret? Vi förstår att det inte alltid är så lätt att veta vart du ska börja, här är tre konkreta tips: 

1. Inventera verksamhetens behov

Först och främst, ta en ordentlig titt på verksamhetens behov och gör utifrån den en inventering bland de verktyg och system ni använder idag. Vilka skulle fungera minst lika bra via mobilen? Vi gissar nämligen att det finns en hel del sådana, som med hjälp av molntjänster skulle fungera minst lika bra via telefon eller bärbar dator så länge det finns uppkoppling.

 

Ta även en titt på vad dina medarbetare gör för arbetsuppgifter idag. Surfar de mest på intranätet? Jobbar de merparten av tiden i ett CRM-system eller sitter de mest med fakturering? Här får ni en tydligare bild av vilka arbetsuppgifter de lika gärna skulle kunna göra mobilt, och utifrån det kan ni fundera vidare på vilka system och verktyg som kan vara aktuella att digitalisera. 

 

2. Utbilda dina medarbetare i era nya, mobila verktyg 

För att den digitala arbetsplatsen ska fungera så smidigt som möjligt och vara så effektiv som den kan vara, krävs det att medarbetarna får den utbildning som krävs för att kunna använda den nya tekniken. Utbildningen är helt enkelt en förutsättning för att de ska kunna vara så effektiva som möjligt, eftersom det annars finns en stor risk för att det blir en uppförsbacke att använda verktygen. Istället för att tekniken blir det smidiga hjälpmedel som tänkt, kommer medarbetarna känna sig frustrerade när de inte vet hur de ska göra. Det bästa är att redan innan ni signar avtal med en leverantör, ta reda på vad det finns för alternativ till utbildning. Är det något ni kan skriva in i avtalet redan från början? 

3. Skapa en mejl- och mobilpolicy ´

Bara för att det är tekniskt möjligt att mer eller mindre jobba hela tiden när du arbetar mobilt, så är det såklart inte så det ska vara. Ingen arbetsgivare kan förvänta sig att deras medarbetare ständigt ska kunna bli nådda bara för att de kan utföra majoriteten av sina arbetsuppgifter via telefonen. Även om många idag blir mer och mer vana vid det här sättet att jobba på, så upplever vissa att det känns stressande när de förväntas att alltid kunna bli nådda.

 

Som arbetsgivare kan det därför vara en bra idé att skapa en mejlpolicy, där det tydligt framgår mellan vilka tider medarbetarna förväntas vara tillgängliga, till exempel mellan 8-17. Det kan också vara bra att ta för vana då att inte mejla varandra på företaget efter den tiden, det är sällan saker och ting inte klarar av att vänta till morgonen efter. På så vis får dina medarbetare den frihet och flexibilitet de efterfrågar, men behöver inte känna sig stressade över att de alltid behöver vara tillgängliga. 

 

Sammanfattning 

En mobil arbetsplats kommer med flera fördelar, en av de främsta är att dina medarbetare kommer kunna jobba mer effektivt när de kan jobba varifrån de vill, i stort sett när de vill. För att skapa en mobil arbetsplats är det bra att först inventera verksamhetens behov, utbilda dina medarbetare i nya, mobila verktyg och skapa en mobil- och mejlpolicy. 

 

Vill du läsa mer om hur du kan effektivisera bort de tekniska flaskhalsarna som du kanske kämpar med idag? Ladda ner vår guide! Ladda ner vår guide