Macforums blogg

Martin Barregård

VD på Macforum

4 minuter

Tillväxt med IT - därför öppnar avdelningscheferna plånböckerna.

Traditionellt sett har IT-avdelningen stått för inköpen av utrustning och mjukvara på ett företag. Idag är bilden en helt annan - nu är det linjeverksamheten som främst köper in IT, först och främst för att uppnå tillväxt. Detta sker dock på IT-avdelningens bekostnad. 

För enbart ett halvt decennium sedan sköttes i stort sett allt IT- och teknikrelaterat av IT-avdelningen. Men redan förra året rapporterade Computer Sweden att 49,5 procent av alla IT-investeringar görs av beslutsfattare som inte sitter på IT-avdelningen. Under det här året spås till och med verksamheten gå om IT-avdelningen i IT-inköp (förresten är det inte småpengar vi pratar om - globalt lägger företag cirka 1 670 miljarder dollar på mjukvara, hårdvara och tjänster). 

 

Budgetutvecklingen för IT lämnas inte oberörd av detta. Enligt Radars rapport från 2019  råder det historiskt låg tillväxt för traditonella IT-budgetar. Tillväxten stannar på 1,2 procent. Men samtidigt råder tillväxt bland IT-investeringarna - bara att det inte är IT-chefen som är på shoppingtur. Det är ekonomichefen, marknadschefen, HR-ansvarig och andra beslutsfattare med egen budget.

 

Insikt och önskan till tillväxt som har sipprat igenom

Vad är det som ligger bakom utvecklingen? Av allt att döma är det två saker. Först och främst kan alla delar i verksamheten profitera på att ha modern utrustning och mjukvara på plats, och denna insikt har nu sipprat igenom.  IT lägger grund för tillväxt. Det effektiviserar, gör mobilt och skapar nöjda medarbetare. Det går att räkna hem en investering i IT i kronor och ören, och få en snabb ROI. Tillväxt och modern IT hänger ihop och det vet avdelningscheferna om.

Det andra skälet är av en helt annan natur. Idag är IT inte lika dyrt som för enbart 10 år sedan. Till exempel bjuder molntjänster på attraktiva betalningsmodeller som inte kräver någon hög engångsinvestering. Istället slås kostnaden ut på månadsbasis och kunden (företaget) betalar enbart för det som det behöver. Lägg därtill att det även går att hyra IT-utrustning istället för att köpa den, så framträder en bild av att det är ganska lätt för en avdelningschef att göra ett investeringsbeslut utan att rådfråga IT-chefen. 

 

Sammanfattning 

Det är inte längre IT-chefen som bestämmer vilken hård- eller mjukvara som ska köpas in till företaget. Dessa beslut tas ofta ute i verksamheten. Anledningen till det beror dels på att det råder en annan syn på utrustningens roll för att bidra till tillväxt - och dels på att det inte är lika dyrt att köpa in IT längre. 

 

I vår marknadsrapport har vi intervjuat 10 företagsledare om hur de har nått framgång med hjälp av digitala verktyg och processer. Ladda ner den för att få mer inspiration kring hur du kan effektivisera era medarbetares arbetsdagar med hjälp av digital teknik. 


Ladda ner vår marknadsrapport!