Macforums blogg

Joakim Bank

Verksamhetschef på Macforum i Karlstad

18 February 2021 4 minuter

Få kostnadskontroll genom att investera i IT på nya sätt.

Att ha koll på kostnaderna och se till att företaget håller budget är ofta den huvudsakliga arbetsuppgiften för den som ansvarar för företagets ekonomi. Ofta utmanas budgeten av investeringar med höga initialkostnader, vilket på ett större företag kan få stora konsekvenser. Därför är det viktigt att göra långsiktiga och smarta investeringar. Eller att investera utan att dra på sig höga kostnader. Detta är fullt möjligt inom IT.

Kontakta oss om du vill hyra IT-utrustning till företaget.
Vad är det som kostar? Varför kostar det? Hur höga är kostnaderna? IT är ett område där det i dagens digitala värld kan vara utmanande att ha fullständig kostnadskontroll. Fler enheter än tidigare är i omlopp, exempelvis är det inte längre ovanligt att en anställd använder både dator, mobiltelefon och surfplatta i tjänsten. Fler enheter ställer förstås högre krav på bibehållen kontroll över dessa. Både över enheterna i sig och kostnaderna kopplade till dem. 

 

Det är inte ovanligt idag att IT-utrustning köps in, används under kortare tid än den skulle kunna användas, och sedan läggs i ett skåp och samlar damm när ny, modern utrustning köps in. Men handen på hjärtat, kan du säga exakt vilka enheter som ligger i det där skåpet och “skräpar?” Ofta är det utrustning som skulle kunna användas av andra, av företag och organisationer som inte har lika höga krav på prestanda exempelvis. Eller så finns det pengar att tjäna i form av högt andrahandsvärde, något som framför allt gäller Apple-produkter.

 

Hyr IT-utrustning och behåll kostnadskontrollen 

Idag finns det alternativa sätt att köpa IT-utrustning, och det har vi skrivit om tidigare. Att hyra sin IT-utrustning har flera stora fördelar. Det är inte bara flexibelt och miljövänligt, utan det gynnar även företaget ekonomiskt eftersom det blir lättare att bibehålla likviditet och soliditet. Dessutom krävs ingen kontantinsats, vilket eliminerar den höga initialkostnaden som IT-utrustning oftast innebär. 

 

7 skäl till hyra av IT-utrustning istället för att köpa den

  • 1) Ingen kontantinsats krävs
  • 2) Möjlighet till att nyttja bankens kreditutrymme till andra investeringar
  • 3) Enklare administration och överblick
  • 4) Bibehållen likviditet och soliditet
  • 5) Möjlighet att förändra utrustningen vid behov
  • 6) Nyttja andrahandsvärdet för lägre totalkostnad
  • 7) Bra försäkring till lägre självrisk

Läs mer om hyra av IT-utrustning i detta inlägg.

 

Håll koll på användandet för att slippa onödiga kostnader - Asset Management 

Ett annat sätt att få kostnadskontroll över IT-miljön är Asset Management. Med detta kan du veta när vilken utrustning som behöver förnyas och därmed minska risken för oförutsedda kostnader. En helhetskoll på maskinparken, helt enkelt!

 

Ditt företag får en insikt och en överblick och kan säkerställa att de anställda har rätt sorts hårdvara, avtal och abonnemang. Denna helhetsbild och kontroll ges med Asset Managements verktyg och processer. Vill du veta mer om Asset Management och hur det kan hjälpa dig, hör av dig!

Sammanfattning

Att vara ansvarig för ett företagets kostnader, däribland IT-kostnader, kräver både full kontroll på vilka enheter som finns i omlopp i organisationen och hur dessa används. Men för att kapa kostnader gäller det även att göra långsiktiga och strategiska investeringar, till exempel genom att hyra IT-utrustning istället för att köpa den till en dyr initialkostnad. Asset Management är ett annat sätt få kostnadskontroll över IT-utrustningen.

 

 

New call-to-action