Macforums blogg

Joakim Bank

Försäljningschef på Macforum

7 January 2020 5 minuter

Ekonomichefens 3 största utmaningar bottnar i IT - och IT är lösningen på dessa.

Det finns mycket som håller ekonomichefen vaken om nätterna. När man läser mellan raderna i artiklar om ämnet framträder den tydliga bilden av att majoriteten hänger ihop med digitala verktyg, digitala processer och IT-miljö. I detta inlägg listar vi utmaningarna och hur de kan lösas. 

 

Artikeln som vi speciellt vill rekommendera heter "Greater Challenges for CFOs in 2019" och finns publicerad på Strategic Finances webbplats. Författarna skriver om både makro- och mikrotrender, och gör även en exkurs till världspolitiken. Väldigt intressant! Men hjärtat i artikeln är ändå stycket "Keeping an eye on the ball". Där listas fem områden som kommer sysselsätta ekonomichefen i framtiden - och de tre översta har ett direkt samband med IT.

 

1. Hitta de rätta medarbetarna

"Finding the right talent for the finance function" - det står enligt experterna högst upp på agendan hos ekonomicheferna. Vi har tidigare skrivit om vikten av att bli en attraktiv arbetsgivare men det går nog inte att vara tydlig nog med att talangerna idag har höga krav på hur en arbetsplats ska vara. De bedömer hur ett kontor eller ett företag "ser ut" och där spelar datorer en viktig roll. Att gå så långt som att säga att det handlar om statusprylar vore överdrivet. Men handen på hjärtat - bilden av ens motpart påverkas om hen sitter med en gammal eller ny, toppmodern dator, exempelvis i en rekryteringsintervju. 

 

Det är alltså vitalt att ekonomichefen ser IT som en strategisk investering, inte som en kostnadspunkt. Som tur är går det att räkna hem en investering i IT och så finns det även andra upplägg såsom hyra

 

När man sedan har hittat de rätta medarbetarna till sin avdelning, exempelvis ekonomiavdelningen, gäller det förstås att få dem att stanna. Medarbetarnöjdhet är ett nyckeltal som enligt många bedömare tyvärr underskattas av cheferna (framför allt av de som inte brukar mätas på nyckeltal). Men nöjdheten påverkar medarbetarnas produktivitet och därmed kundupplevelsen samt i slutändan rekryteringen av nya talanger.

 

2. Strömlinjeforma ekonomifunktionen genom teknik

Enligt Strategic Finance jobbar många ekonomichefer idag med "implementing transformative technologies to streamline the finance function as an effective service center". Med andra ord handlar mycket i framtidsarbetet på ekonomiavdelningarna om att på lång sikt automatisera processer, digitalisera och implementera artificiell intelligens. På så sätt hoppas man kunna eliminera felkällor i datainmatningen, förbättra effektiviteten vid bearbetning av kund- och leverantörsfakturor och ytterligare effektivisera arbetsuppgifter.  

 

Men många företag är inte där än. De kämpar fortfarande med frågor kring infrastruktur och allmänt upplägg av IT-miljön. De har helt enkelt inte den utrustning som skulle klara av automatiseringen eller stötta den artificiella intelligensen. Därför lyder vårt råd att göra en genomlysning av vilken hårdvara som finns på plats, om det behövs en uppgradering av nätverket eller andra delar i infrastrukturen.

 

3. Maximera fördelarna med digital teknik för att kapa kostnader

"Maximizing the benefits of digital technoligies to reduce costs" är enligt Strategic Finances författare det tredje största huvudbry för ekonomichefen idag. Vilket faller sig naturligt eftersom effektivisering och kapning av kostnaderna är huvudansvaret för alla CFO:er. 

 

Även här ligger lösningen i IT och de nya investerings- och betalningsmodellerna.  Rekryteringar går snabbare med modern teknik, utöver det ökar produktiviteten bland medarbetarna och så blir det effektivare processer i kölvattnet av en nylanserad eller uppdaterad IT-miljö.

 

Dessutom finns det kostnader som direkt kan kopplas till en föråldrad IT-miljö - exempelvis hyra av serverhallar, oförutsedda utgifter på grund av osäkerhet och onödig tid som läggs ner på att leta reda på dokument eller konversationer.

 

Hur man mer konkret maximerar fördelarna med digital teknik är dock förstås en individuell fråga som måste besvaras från fall till fall. Våra företagsrådgivare hjälper dig gärna med en genomlysning av er situation. 

 

Sammanfattning

Att attrahera nya talanger, automatisera och digitalisera samt att sänka kostnader med ny, digital teknik är enligt experter de största utmaningarna som ekonomichefer tampas med just nu. I denna artikel har vi belyst problemen närmare samt visat praktiska lösningar. Vill du diskutera din situation med oss, är du välkommen att kontakta våra företagsrådgivare!

 

Har du frågor? Kontakta oss gärna!